Considerations on ecophilosophy: from ecology to astheneology

Main Article Content

Jarosław Sak

Abstract

The starting point for the considerations presented in this article are remarks on sozology. The author suggests defining the notion of “sozomedicine” as embracing issues related to the influence of the environment on the aspects of human existence that belong to various areas of medical activity (clinical, experimental and theoretical). The author proposes creating an ecophilosophy of medicine, which can be understood as a philosophy of sozomedicine. The proposal of the foundation of an ecophilosophy of medicine is related to the necessity of defining its research activities. Two areas of investigation in the philosophy of sozomedicine are presented in this article: the problem of defining health and disease in reference to the environment and the problem of the changeability of the tasks and aims of medicine in reference to the dynamics of changes of the environment. This article is a contribution to the ecophilosophy of medicine.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sak, Jarosław. 2006. “Considerations on Ecophilosophy: From Ecology to Astheneology”. Diametros, no. 9 (September):165-72. https://doi.org/10.13153/diam.9.2006.261.
Section
Ecology and Medicine
Author Biography

Jarosław Sak

Dr Jarosław Sak, doktor filozofii, lekarz medycyny; adiunkt w Zakładzie Etyki Katedry Nauk Humanistycznych Akademii Medycznej w Lublinie. Autor artykułów z zakresu filozofii medycyny, etyki medycznej i bioetyki. Prowadzi badania dotyczące kontekstów definiowania chorób.
Share |

References

Brzeziński [1988] – T. Brzeziński, Rozwój poglądów na istotę choroby, w: Historia medycyny, red. T. Brzeziński, PZWL, Warszawa 1988.
View in Google Scholar

Dołęga [2002] – J. M. Dołęga, Z filozofii nauk ekologicznych, w: Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, red. J.M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, A. Skowroński, Wyd. UKSW, Warszawa 2001.
View in Google Scholar

Frankel [2003] – red. R. M. Frankel, T. E. Quill, S. H. McDaniel, The Biopsychosocial Approach: Past, Present, Future, The University of Rochester Press, 2003.
View in Google Scholar

Hull [2001] – Z. Hull, O dwóch sposobach pojmowania i uprawiania filozofii ekologii, w: Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, red. J.M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, A. Skowroński, Wyd. UKSW, Warszawa 2001.
View in Google Scholar

Kalinowska [2002] – A. Kalinowska, Ekologia – wybór na Nowe Stulecie, Warszawa 2002.
View in Google Scholar

Łapiński [2002] – J. Łapiński: (Bio-techno-socjo-ekonomo)różnorodność jako strategia ekologizmu, w: Ekologizm jako paradygmat umysłowości XXI wieku, red. J. Dębowski, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2002.
View in Google Scholar

Przemówienie Jana Pawła II – Przemówienie Jana Pawła II podczas Liturgii Słowa w Zamościu, (tekst z uzupełnieniami) w: Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, red. J.M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, A. Skowroński Wyd. UKSW, Warszawa 2001.
View in Google Scholar

Szumowski [1994] – W. Szumowski, Historia medycyny filozoficznie ujęta. Podręcznik dla lekarzy i studentów z ilustracjami, Sanmedia, Warszawa 1994.
View in Google Scholar