Human health in a changing environment – a practicing internist’s point of view

Main Article Content

Krzysztof Marczewski

Abstract

From the point of view of an internist, health is an organism’s ability to perform its functions as a whole. A condition for integralness is homeostasis, understood as the ability to maintain a stable internal environment in a changing external environment. There are various ways of doing this. Human civilizations were built thanks to the fact that they adapted the external world to themselves and to a lesser degree themselves to this world. Does this not constitute a risk for the world?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Marczewski, Krzysztof. 2006. “Human Health in a Changing Environment – a Practicing internist’s Point of View”. Diametros, no. 9 (September):161-64. https://doi.org/10.13153/diam.9.2006.260.
Section
Ecology and Medicine
Author Biography

Krzysztof Marczewski

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski, profesor Akademii Medycznej w Lublinie i kierownik Zakładu Etyki tamże, ordynator Oddziału Wewnętrznego Nefrologiczno-Endokrynologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i endokrynologii. Jest autorem ok. 120 artykułów z różnych działów medycyny, w tym etyki medycznej. Redaktor książek: Notatki do ćwiczeń z filozofii, czyli jak i po co odróżniać Platona od Plotyna? (2002), Notatki do ćwiczeń z etyki, czyli jak i po co odróżniać eutymię od eutanazji? (2003).
Share |