The environment from the point of view of society and sociology

Main Article Content

Krzysztof Frysztacki

Abstract

The environment and its problems have been clear sources of social activity and reflection. These have often been spontaneous and accompanied by vivid expressions of unease and demands. Such tendencies are based upon ways of life, rules of social organization, and particular types of activity. These have recently been accompanied by more specialized reflection and study. One manifestation of this is the relatively new discipline of environmental sociology, a scholarly and practical enterprise that is particularly deserving of attention.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Frysztacki, Krzysztof. 2006. “The Environment from the Point of View of Society and Sociology”. Diametros, no. 9 (September):143-47. https://doi.org/10.13153/diam.9.2006.257.
Section
Ecology and Sociology
Author Biography

Krzysztof Frysztacki

Prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, socjolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Zakładem Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii. Jego zainteresowania i publikacje dotyczą problematyki miejskiej, pracy socjalnej, socjologii stosowanej; w ramach tej ostatniej zaś związków między czynnikami społeczno-kulturowymi oraz cechami środowiska naturalnego. Przykładem tego mogą być współredagowane książki: Środowisko, ekologia, świadomość społeczna; studia konceptualne i empiryczne (1995) oraz Naturalna katastrofa i społeczne reakcje; studia nad przebiegiem i następstwami powodzi na Opolszczyźnie w 1997 roku (1999). Jego ostatnia książka, to Socjalna Ameryka; o obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych (2005).
Share |

References

Frysztacki [2002] – K. Frysztacki, Między środowiskiem naturalnym a społeczeń- stwem: problemy, badania, zastosowania, w: T. Sołdra-Gwiżdż, red., W kręgu przyrody i społeczeństwa, Opole 2002.
View in Google Scholar

Frysztacki [1999] – K. Frysztacki, Socjologia wobec katastrof, w: K. Frysztacki i T. Sołdra-Gwiżdż, red., Naturalna katastrofa i społeczne reakcje, Opole 1999.
View in Google Scholar

Frysztacki [1995] – K. Frysztacki, Społeczne korelaty warunków środowiskowo-edologicznych, w: K. Frysztacki i T. Sołdra-Gwiżdż, red., Środowisko, ekologia, świadomość społeczna (studia konceptualne i empiryczne), Opole 1995.
View in Google Scholar

Most read articles by the same author(s)