Nature as a norm for activity. The ontological foundations of ecological ethics

Main Article Content

Zbigniew Wróblewski

Abstract

There exists a fundamental division in ecological ethics (EE) between its anthropocentric and non-anthropocentric versions. The anthropocentric position is a chief point of reference for discussions about the theoretical foundations of EE. Other versions of EE (e.g. animal protection ethics, biocentric ethics, holistic ethics) define themselves as rejecting the anthropocentric justification of human obligations with respect to the environment and base their norms on the internal values of non-human beings. Such non-anthropocentric ontological justifications are provided by various forms of the teleology of nature which interpret the normative concept of nature and establish relations between facts, values, and norms. In the paper I present two conceptions of the teleology of nature that may be used to explain the ontological references of non-anthropocentric EE and to develop and deepen the anthropological version.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wróblewski, Zbigniew. 2006. “Nature As a Norm for Activity. The Ontological Foundations of Ecological Ethics”. Diametros, no. 9 (September):74-83. https://doi.org/10.13153/diam.9.2006.251.
Section
Ecology and Ethics
Author Biography

Zbigniew Wróblewski

Dr Zbigniew Wróblewski, filozof, adiunkt w Katedrze Filozofii Przyrody Ożywionej i Filozofii Ochrony Środowiska (Wydział Filozoficzny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie). Jego główne obszary badań to: filozofia przyrody, filozofia ekologiczna, etyka ekologiczna. Jest autorem artykułów publikowanych m.in. w „Rocznikach Filozoficznych”, „Człowieku i Przyrodzie”, „Studia Ecologiae et Bioethicae”, „Rocznikach Antropologii Wiedzy. Jahrbücher der Anthropologischen Wissenschaft”, „Powszechnej encyklopedii filozofii”, „Encyklopedii katolickiej”. Współredaktor książek: Wokół mnożnika cztery (2000), Ekologia a transformacje cywilizacyjne na przełomie wieków (2000).
Share |

References

Birnbacher [1993] – D. Birnbacher, Ekologia, etyka a nowe formy działań, tłum. K. Moliter, w: Filozofia i ekologia w poszukiwaniu nowego stosunku do przyrody, red. R. Panasiuk, A. K. Kaniowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.
View in Google Scholar

Böhme [2002] – G. Böhme, Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego, tłum. J. Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
View in Google Scholar

Guardini [1969] – R. Guardini, Koniec czasów nowożytnych, tłum. Z. Włodkowa, Wydawnictwo Znak, Kraków 1969.
View in Google Scholar

Jonas [1996] – H. Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technolo- gicznej, tłum. M. Klimowicz, Wydawnictwo Platan, Kraków 1996.
View in Google Scholar

Mutschler [2005] – H-D. Mutschler, Wprowadzenie do filozofii przyrody. Wybrane zagadnienia, tłum. J. Bremer, Wydawnicwto WAM, Kraków 2005.
View in Google Scholar

Piątek [1998] – Z. Piątek, Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 1998.
View in Google Scholar

Schäfer [1993] – L. Schäfer, Samookreślenie człowieka i jego stosunek do przyro- dy, tłum. R. Panasiuk, w: Filozofia i ekologia w poszukiwaniu nowego stosunku do przyrody, red. R. Panasiuk, A. K. Kaniowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.
View in Google Scholar

Spaemann [1997] – R. Spaemann, Szczęście a życzliwość. Esej o etyce, tłum. J. Me- recki, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997.
View in Google Scholar

Ślipko [1988] – T. Ślipko, Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Wydaw- nictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1988.
View in Google Scholar