Boundary or bridge. On the role of understanding in Gadamer’s hermeneutics

Main Article Content

Mariusz Oziębłowski

Abstract

The article is concerned with Hans-Georg Gadamer’s conception of understanding. It first presents arguments against Paweł Dybel’s objection that Gadamer eliminates the incommensurability of a thing and way of understanding it, conceptually mediating the unintelligibility of things.

On the basis of Paweł Dybel’s work two functions of understanding are pointed out, the mediating and differentiating functions. Next the article shows that Gadamer’s conception is based on the claim that the differentiating function can be carried out only by means of mediating methods. This impossibility does not, however, imply forgetting the difference between the inexpressible thing and its way of being understood. The inexpressibility of a thing comes to the fore during the hermeneutic process, whose essence is dialectical the copresence of mutually exclusive functions. This copresence gives the hermeneutic process a critical and dynamic character.

The article thus shows that in Gadamer’s hermeneutics the primacy of the mediating function is only apparent.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Oziębłowski, Mariusz. 2006. “Boundary or Bridge. On the Role of Understanding in Gadamer’s Hermeneutics”. Diametros, no. 10 (December):65-77. https://doi.org/10.13153/diam.10.2006.243.
Section
Articles
Author Biography

Mariusz Oziębłowski

Mariusz Oziębłowski dr, specjalność naukowa: filozofia hermeneutyczna, filozofia sztuki, filozofia polityczna. 1998 – magister filozofii – Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego Praca magisterska p.t. O pojęciu przemiany w filozoficznej hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera. 2003 – doktor nauk humanistycznych – Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego praca doktorska p.t Doświadczenie hermeneutyczne jako doświadczenie sztuki. Hansa-Georga Gadamera teoria doświadczenia hermeneutycznego. Od 1998 r. pracuje w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (dziś Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie). Od 2003 roku pełni funkcję Sekretarza Zarządu Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Artykuły: 1. Pomiędzy milczeniem a niedorzecznością. Wittgensteinowskie próby wyrażenia tego, co niewyrażalne, (w:) D. Probucka (red.), Dylematy filozofii, Kraków 1999 2. O transmutacji w alchemii, (w:) R. Miszczyński (red.), Filozofia II. Prace naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2000 3. Postmodernizm i kicz. O sposobach funkcjonowania kategorii kiczu w obrębie estetyki postmodernizmu, (w:) L. Rożek (red.), Kicz, tandeta, jarmarczność w kulturze masowej XX wieku, Częstochowa 2000 4. Koncepcja doświadczenia w historycznej filozofii życia Wilhelma Diltheya, (w:) H. Mikołajczyk (red.), Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego WSP w Częstochowie 31/9/2002
Share |

References

Bronk [1988] – A. Bronk, Rozumienie, dzieje, język. Filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera, RW KUL, Lublin 1988.
View in Google Scholar

Dybel [2004] – P. Dybel, Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera, TAiWPN Universitas, Kraków 2004.
View in Google Scholar

Gadamer [1960] – H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1960.
View in Google Scholar

Gadamer [2000] – H.-G. Gadamer, Cóż to jest prawda?, tłum. M. Łukasiewicz, w: H.-G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, PIW, Warszawa 2000, s. 35-51.
View in Google Scholar

Gadamer [2003a] – H.-G. Gadamer, Idea logiki Heglowskiej, tłum. B. Sierocka, w: H.-G. Gadamer, Język i rozumienie, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003, s. 41-71.
View in Google Scholar

Gadamer [2003b] – H.-G. Gadamer, Tekst i interpretacja, tłum. P. Dehnel, w: H.-G. Gadamer, Język i rozumienie, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003, s. 99-141.
View in Google Scholar

Gadamer [2004] – H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 2004.
View in Google Scholar

Waldenfels [1999] – B. Waldenfels, Odpowiedź na to co obce. Główne rysy fenomenologii responsywnej, tłum. J. M. Spychała, w: Studia z filozofii niemieckiej. T 3. Współczesna fenomenologia niemiecka, red. S. Czerniak i J. Rolewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 1999, s. 101-116.
View in Google Scholar