Hegelian philosophy of religion and conceptual framework of Christian universalism

Main Article Content

Andrzej Wawrzynowicz

Abstract

Text is an review of a book: G.W.F. Hegel, Wykłady z filozofii religii, t. 1, przeł. Ś.F. Nowicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wawrzynowicz, Andrzej. 2006. “Hegelian Philosophy of Religion and Conceptual Framework of Christian Universalism”. Diametros, no. 8 (June):99-107. https://doi.org/10.13153/diam.8.2006.227.
Section
Reviews
Author Biography

Andrzej Wawrzynowicz

Andrzej Wawrzynowicz, dr, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Share |