Economics and education as the foundations of a new social order. Abramowski on the social thought of Proudhon

Main Article Content

Elżbieta Podgórska

Abstract

The goal of the article is to carry out a comparative analysis of Edward Abramowski’s vision for creating an ideal social world and the economic and social doctrine of Pierre Joseph Proudhon, one of the most outstanding representatives of 19th-century anarchism. For both thinkers anarchism did not mean an absolute liberty to act, but established a positive connection between individual liberty and the freedom of society, and was based on social justice and the elimination of state political structures. This anarchism had a positive character and did not mean license. Education and the moral transformation of society preceded the introduction of a new social and economic order. The conclusion of the article is that the views of both thinkers are one-sided and incapable of being implemented.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Podgórska, Elżbieta. 2006. “Economics and Education As the Foundations of a New Social Order. Abramowski on the Social Thought of Proudhon”. Diametros, no. 8 (June):79-98. https://doi.org/10.13153/diam.8.2006.226.
Section
Articles
Share |

References

Abramowski [1922] – E. Abramowski, Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego, w: idem, Pisma, t. I, Warszawa 1922.
View in Google Scholar

Abramowski [1965] – E. Abramowski, Socjalizm a państwo, w: idem, Filozofia społeczna: wybór pism, PWN, Warszawa 1965.
View in Google Scholar

Abramowski [1986a] – E. Abramowski, Zagadnienia etyczne i polityka rewolucji, w: idem, Rzeczpospolita przyjaciół: wybór pism politycznych i społecznych, PAX, Warszawa 1986.
View in Google Scholar

Abramowski [1986b] – E. Abramowski, Etyka a rewolucja, w: idem, Rzeczpospolita przyjaciół: wybór pism politycznych i społecznych, PAX, Warszawa 1986.
View in Google Scholar

Abramowski [1986c] – E. Abramowski, Polityka socjalizmu bezpaństwowego, w: idem, Rzeczpospolita przyjaciół: wybór pism politycznych i społecznych, PAX, Warszawa 1986.
View in Google Scholar

Abramowski [1986d] – E. Abramowski, Idee społeczne kooperatyzmu, w: idem, Rzeczpospolita przyjaciół: wybór pism politycznych i społecznych, PAX, Warszawa 1986.
View in Google Scholar

Bergson [1963] – H. Bergson, Intuicja filozoficzna, w: idem, Myśl i ruch, Dusza i ciało, PWN, Warszawa 1963.
View in Google Scholar

Duszyk [2004] – A. Duszyk, Ku bezkresom utopii: problematyka absolutnej wolności jednostki w działalności i poglądach Michała Bakunina, Radom 2004.
View in Google Scholar

Dzisiów [1989] – Ł. Dzisiów, Anarchosyndykalizm: zaplecze teoretyczne, Szczecin 1989.
View in Google Scholar

Dziżyński [1975] – J Dziżyński, Proudhon, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
View in Google Scholar

Grinberg [1994] – D. Grinberg, Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870–1914, PWN, Warszawa 1994.
View in Google Scholar

Jelenkowski [1981] – M. Jelenkowski, Owen, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981.
View in Google Scholar

Marks, Engels [1969] - K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 21, Książka i Wiedza, Warszawa 1969.
View in Google Scholar

Marks, Engels [1971] - K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 22, Książka i Wiedza, Warszawa 1971.
View in Google Scholar

Marks, Engels [1973] - K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 33, Książka i Wiedza, Warszawa 1973.
View in Google Scholar

Proudhon [1974] – P.J. Proudhon, Wybór pism, 2 t., Książka i Wiedza, Warszawa 1974.
View in Google Scholar

Waldenberg [1985] – M. Waldenberg, Prekursorzy Nowej Lewicy: studia z myśli społecznej XIX i XX wieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków – Wrocław 1985.
View in Google Scholar

Skróty tytułów cytowanych pism P.J. Proudhona: CTJW: Co to jest własność
View in Google Scholar

IPR: Istota i przeznaczenie rządu
View in Google Scholar

OU: O ustanowieniu ludzi w społeczeństwie
View in Google Scholar

S-IV: Studium IV
View in Google Scholar

S-VII: Studium VII
View in Google Scholar

SSE: System sprzeczności ekonomicznych, czyli filozofia nędzy
View in Google Scholar

ŚiW: Świadomość i wolność
View in Google Scholar

TW: Teoria własności
View in Google Scholar