The Overcoming of Cartesian Dualism In The Light Of The Wittgenstein's "Other Minds" Problem

Main Article Content

Iwona Gładysiewicz

Abstract

In this article I am showing how Wittgenstein in his second philosophy overcomes Cartesian dualism in the light of the other minds problem. My standpoint is presented in a wider perspective, which takes into consideration other conception and theories a.o. Strawson ‘s double aspect theory and behaviorism. Mainly I am concentrating on following issues: the use of mental expressions from the first and third person perspective, the concept of criterion ,- which is crucial for my argumentation -how do we learn the mental expressions , the mutual connection between first and third person mental expressions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gładysiewicz, Iwona. 2006. “The Overcoming of Cartesian Dualism In The Light Of The Wittgenstein’s ‘Other Minds’ Problem”. Diametros, no. 8 (June):13-55. https://doi.org/10.13153/diam.8.2006.223.
Section
Articles
Author Biography

Iwona Gładysiewicz

Iwona Gładysiewicz, mgrOd 2002 doktorantka Filozofii oraz Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego . Tytuł pracy doktorskiej z zakresu filozofii: Konsekwencje pragmatyzmu w świetle współczesnych sporów o filozofię języka. Stypendystka Programu Socrates/Erasmus oraz SYLFF. Studia doktoranckie prowadziła również na Tilburg University (Holandia) oraz Harvard University (USA).
Share |

References

Austin [2003] – J.L. Austin, Mówienie i poznawanie, PWN, Warszawa 1993.
View in Google Scholar

Blackburn [1997] – S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny, red. J. Woleński, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
View in Google Scholar

Dąmbska [1967] – I. Dąmbska, O filozofii lingwistycznej, w: O narzędziach i przedmiotach poznania, PWN, Warszawa 1967.
View in Google Scholar

Descartes [1958] – R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, PWN, Warszawa 1958.
View in Google Scholar

Quine [1995] – W.V.O. Quine, Stany umysłu, w: Filozofia umysłu. Fragmenty filozofii analitycznej, t. 2, red. B. Chwedeńczuk, Fundacja Aletheia – Spacja, Warszawa 1995, s. 263-267.
View in Google Scholar

Rorty [1998] – R. Rorty, Konsekwencje pragmatyzmu. (Eseje z lat 1972-1980), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998.
View in Google Scholar

Russell [1905] – B. Russell, On denoting, „Mind” (14) 1905, s. 479-493.
View in Google Scholar

Strawson [1980]– P.F. Strawson, Indywidua. Próba metafizyki opisowej, PAX, Warszawa 1980.
View in Google Scholar

Wykaz cytowanych dzieł L. Wittgensteina wraz z wykazem używanych skrótów:
View in Google Scholar

TLF – Tractatus logico-philosophicus, PWN, Warszawa 1997.
View in Google Scholar

DF – Dociekania filozoficzne, PWN, Warszawa 1972.
View in Google Scholar

NBZ – Niebieski i brązowy zeszyt, Wydawnictwo SPACJA, Warszawa 1998. K – Kartki, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
View in Google Scholar

OP – O pewności, Biblioteka Aletheia, Warszawa 1993.
View in Google Scholar

PR – Philosophical Remarks, red. R. Rhees, Basil Blackwell, Oxford 1975.
View in Google Scholar