Contribution to the discussion: Man as a subject from a psychological perspective

Main Article Content

Wiesława Sotwin

Abstract

A voice in the discussion: Man as a subject of behavior from a psychological perspective

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sotwin, Wiesława. 2006. “Contribution to the Discussion: Man As a Subject from a Psychological Perspective”. Diametros, no. 7 (March):145-54. https://doi.org/10.13153/diam.7.2006.209.
Section
Discussions
Share |

References

Adler [1933/1986] – A. Adler, Sens życia, PWN, Warszawa 1986.

Allport [1955/1988] – G.W. Allport, Osobowość i religia, IW PAX, Warszawa 1988.

Bandura [1982] – A. Bandura, Self-Efficacy Mechanism in Human Agency, „American Psychologist” (37/2) 1982, s. 122-147.

Beckmann [1998] – J. Beckmann, Intrusive Thoughts, Rumination, and Incomplete Intentions, w: Personal Control in Action. Cognitive and Motivational Mechanisms, red. M. Kofta, G. Weary i G. Sedek, Plenum Press, New York and London 1998, s. 259-278.

Calvin [1996/1997] – W.H. Calvin, Jak myśli mózg. Ewolucja w okamgnieniu, Wydawnictwo CiS, Warszawa 1997.

Crick [1997] – F. Crick, Zdumiewająca hipoteza czyli nauka w poszukiwaniu duszy, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997.

Damasio [1999/2000] – A.R. Damasio, Tajemnica świadomości. Jak ciało i emocje współtworzą świadomość, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

Denett [1996/1997] – D.C. Denett, Natura umysłów, Wydawnictwo CiS, Warszawa 1997.

Edelman [1992/1998] – G.M. Edelman, Przenikliwe powietrze, jasny ogień. O materii umysłu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1998.

Fromm [1941/1993] – E. Fromm, Ucieczka od wolności, Czytelnik, Warszawa 1993.

Gollwitzer [1996] – P.M. Gollwitzer, The volitional benefits of planning, w: The psychology of action: Linking cognition and motivation to behavior, red. P.M. Gollwitzer i J.A. Bargh, Guilford Press, New York 1996, s. 287-312.

Kozielecki [1996] – J. Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy, Wyd. „Żak”, Warszawa 1996. Kuhl [1995] – J. Kuhl, A theory of action versus state orientation, w: Volition and personality, red. J. Kuhl i J. Beckmann, Hogrefe and Huber, Seattle 1995, s. 47-59.

Lakoff i Johnson [1999] – G. Lakoff i M. Johnson, Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought, Basic Books, New York 1999.

Popper [1996] – K. R. Popper, Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.

Reykowski [1989] – J. Reykowski, Podmiotowość – szkic problematyki, w: Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość, konieczność, red. P. Buczkowski i R. Cichocki, Wyd. Nakom, Poznań 1989, s. 199-212.

Rogers [1971/1978] – C. Rogers, Uczyć się, jak być wolnym, w: Przełom w psychologii, red. K. Jankowski, Czytelnik, Warszawa 1978, s. 289-302.

Rotter, Chance i Phares [1972] – J.B. Rotter, J.E. Chance i E.J. Phares, Applications of a Social Learning Theory of Personality, Holt, Reinehart & Winston, Inc., New York 1972.

Searle [1999] – J.R. Searle, Umysł na nowo odkryty, PIW, Warszawa 1999.

Seligman [1975] – M.E.P. Seligman, Helplessness: On Depression, Development and Death, Freeman, San Francisco 1975.

Skinner [1978] – B.F. Skinner, Poza wolnością i godnością, PIW, Warszawa 1978.

Sotwin [2002] – W. Sotwin, Czy w psychologii empirycznej jest miejsce dla wolnej woli?, „Czasopismo Psychologiczne” (8/1) 2002, s. 21-38.

Sotwin [2003] – W. Sotwin, Podmiotowość w sferze politycznej czyli pragmatyzm-pryncypializm, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2003.

Sotwin [2005a] – W. Sotwin, Ucieleśnianie umysłu czyli przezwyciężanie kartezjańskiego dualizmu, w: Ideały nauki i konflikty wartości, red. E. Chmielecka, J. Jedlicki i A. Rychard, Wydawnictwo IFiS, Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS, Warszawa 2005, s. 103-120.

Sotwin [2005b] – W. Sotwin, Wola czyli porządkowanie dynamiki ucieleśnionego umysłu, referat wygłoszony w Instytucie Psychologii PAN w dn. 24 XI 2005 r.

Stewart [1997/2001] – I. Stewart, Czy Bóg gra w kości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Tempczyk [1998] – M. Tempczyk, Teoria chaosu a filozofia, Wydawnictwo CiS, Warszawa 1998.

Titchener [1921] – E.B. Titchener, Początki psychiologji, Wyd. M. Arcta w Warszawie, Poznań-Lwów-Lublin-Łódź-Wilno 1921.

Weisbuch [1991] – G. Weisbuch, Complex systems dynamics. An introduction to automata networks, Addison-Wesley Publishing Company, Redwood City, California 1991.