Are Ethical Norms Commands?

Main Article Content

Jacek Wojtysiak

Abstract

In this paper I try to defend the thesis that theistic ethical theories (TETs) give the best explanation of the existence and obligatory character of universal, objective and unconditional moral norms. According to these theories God is the only absolute and personal warrant of morality. The advantage of TETs over other non-reductive ethical theories (i.e. theories of human nature and theories of moral values) consists in the following factors: simplicity, explanatory power, normativity, and personal analogy. There are different kinds of TETs. One of them is Divine Command Ethics (DCE), which claims that God indirectly creates moral norms by a free act of the Divine Will and that ‘to be right’ means ‘to be commanded by God’. The last part of the paper is a polemic against ethical relativism. In my opinion only DCE overcomes relativism in theory as well as in practice.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wojtysiak, Jacek. 2006. “Are Ethical Norms Commands?”. Diametros, no. 7 (March):56-81. https://doi.org/10.13153/diam.7.2006.198.
Section
Articles
Share |

References

(Bibliografia zawiera wyłącznie pozycje, do których bezpośrednio odnoszę się w niniejszym tekście; w niektórych pracach, zwłaszcza J.M. Idziak, występują dalsze, bogate odniesienia.)

Galewicz [1997] – W. Galewicz, O religijnych uzasadnieniach norm etycznych, „Znak” nr 511, grudzień (12) 1997, s. 43-55. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/F/FE/religia_normy_et.html

Idziak [1999] – J. M. Idziak, Divine Command Ethics, w: A Companion to Philosophy of Religion, red. P. L. Quinn, Ch. Taliaferro, Blackwell Publishers, Oxford 1999 s. 453- 459.

Idziak [1989] – J. M. Idziak, In Search of „Good Positive Reasons” for an Ethics of Divine Commands: a Catalogue of Arguments, „Faith and Philosophy. Journal of the Society of Christian Philosophers”, vol. 6, no. 1, January 1989, s. 47-64.

Jadacki [2001] – J. J. Jadacki, Uniwersalność etyki katolickiej, w: U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek – nauka – wiara. Księga pamiątkowa Sympozjum Naukowego zorganizowanego w Uniwersytecie Warszawskim z okazji 2000-lecia chrześcijaństwa w dniach 19-21 listopada 1999 roku, red. A. Białecka i J. J. Jadacki, WN Semper, Warszawa 2001, s. 339-352.

KPR – I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1984.

Kotarbiński [1985/1966] - T. Kotarbiński, Zagadnienia etyki niezależnej, w: idem, Medytacje o życiu godziwym, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985, s. 151-165.

Quinn [1990] – P. L. Quinn, The Recent Revival of Divine Command Ethics, „Philosophy and Phenomenological Research”, vol. 1, Supplement, Fall 1990, s. 345-365.

Tatarkiewicz [1989/1919] – W. Tatarkiewicz, O bezwzględności dobra, w: idem, Dobro i oczywistość. Pisma etyczne pod redakcją Pawła J. Smoczyńskiego, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1989.

STh – Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna (1-2, 90–105), t. 13 Prawo, przeł. o. P. Bełch OP, KOW VERITAS, London 1986.

Wierenga [2002] – E. Wierenga, Religion and Morality. Three Theories. http://www.courses.rochester.edu/wierenga/REL111/!dct.html

Wojtysiak [2004] – J. Wojtysiak, O argumencie moralnym za istnieniem Boga, „Roczniki Filozoficzne”, t. 52, nr 2, 2004 (Novis vetera augere atque perficere. Księga Pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Józefowi Herbutowi), s. 391-428.