W stronę autonomicznej teorii poznania

Main Article Content

Józef Dębowski

Abstract

Głos w debacie: Naturalizm i epistemologia

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dębowski, Józef. 2005. “W Stronę Autonomicznej Teorii Poznania”. Diametros, no. 6 (December):147-64. https://doi.org/10.13153/diam.6.2005.175.
Section
Discussions
Share |

References

Ajdukiewicz [1985a] – K. Ajdukiewicz, Metodologiczne typy nauk, w: idem, Język i poznanie, Tom I: Wybór pism z lat 1920-1939, PWN, Warszawa 1985.

Ajdukiewicz [1985b] – K. Ajdukiewicz, O wolności nauki, w: idem, Język i poznanie, Tom II: Wybór pism z lat 1945-1963, PWN, Warszawa 1985.

Dębowski [2000] – J. Dębowski, Bezpośredniość poznania. Spory – dyskusje – wyniki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.

Dębowski [2001a] – J. Dębowski, Świadomość. Poznanie. Naoczność poznania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.

Dębowski [2001b] – J. Dębowski, Teoriopoznawczy prezentacjonizm i jego uzasadnienie, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2001, nr 2-4 (149-150), s. 417-426.

Dębowski [2002] – J. Dębowski, Główne pojęcia poznania bezpośredniego i drogi ich formowania, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2002, nr 1 (41), s. 189-199.

Dębowski [2005] – J. Dębowski, Teoriopoznawczy prezentacjonizm a realizm, „Analiza i Egzystencja” 2005, nr 2 (2).

Dębowski, Hetmański [1990] – J. Dębowski, Uwagi w sprawie możliwości autonomicznej teorii poznania, w: Szkice epistemologiczne, red. J. Dębowski, M. Hetmański, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 9-31.

Ingarden [1971a] – R. Ingarden, O niebezpieczeństwie «petitionis principii» w teorii poznania, w: idem, U podstaw teorii poznania. Część pierwsza, PWN, Warszawa 1971, s. 357-380.

Ingarden [1971b] – R. Ingarden, Stanowisko teorii poznania w systemie nauk filozoficznych, w: idem, U podstaw teorii poznania. Część pierwsza, PWN, Warszawa 1971, s. 381-406.

Nelson [1994] – L. Nelson, Niemożliwość teorii poznania, w: idem, O sztuce filozofowania, wybór, przekład i przedmowa T. Kononowicz i P. Waszczenko, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1994.

Searle [1995] – J. R. Searle, Umysł, mózg i nauka, tłum. J. Bobryk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Searle [1999] – J. R. Searle, Umysł na nowo odkryty, tłum. T. Baszniak, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999.

Stępień [1995] – A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, wyd. III, TN KUL, Lublin 1995.

Woleński [1993] – J. Woleński, Metamatematyka a epistemologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.