Is democracy self-sufficient, or does it require pre-democratic, or even transcendent foundations?

Main Article Content

Miłowit Kuniński

Abstract

A voice in the debate: Are the foundations of democracy democratic?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kuniński, Miłowit. 2005. “Is Democracy Self-Sufficient, or Does It Require Pre-Democratic, or Even Transcendent Foundations?”. Diametros, no. 5 (September):133-44. https://doi.org/10.13153/diam.5.2005.135.
Section
Discussions
Share |

References

Arystoteles [2001] – Arystoteles, Polityka, w: Dzieła wszystkie, t. 6, PWN, Warszawa 2001.

Bankowicz [2004] – M. Bankowicz, Elementy niedemokratyczne w ustrojach demokratycznych, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ” (2), Kraków 2004.

Sartori [1994] – G. Sartori, Teoria demokracji, tłum. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Szlachta [2004] – Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.

Św. Tomasz [1984] – Św. Tomasz, O władzy, w: Dzieła wybrane, tłum. J. Salij, Poznań 1984.