Recognition as a Commitment

Main Article Content

Tadeusz Gadacz

Abstract

Review of the book: Jakub Kloc-Konkołowicz, Anerkennung als Verpflichtung. Klassische Konzepte der Anerkennung und ihre Bedeutungfür die aktuelle Debate, Königshausen & Neumann, Würzburg 2015.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gadacz, Tadeusz. 2018. “Recognition As a Commitment”. Diametros 58 (58):87-91. https://doi.org/10.13153/diam.1286.
Section
Reviews
Author Biography

Tadeusz Gadacz, The Faculty of Humanities, AGH – University of Science and Technology

Tadeusz GadaczThe Faculty of HumanitiesAGH – University of Science and Technologyul. Gramatyka 8a30-071 KrakówE-mail: tgadacz@ifispan.waw.pl

Share |

References

Boltanski L., Thevenot L. (1991), De la justification: les économies de la grandeur, Gallimard, Paris.

Kloc-Konkołowicz J. (2015), Anerkennung als Verpfl ichtung. Klassische Konzepte der Anerkennung und ihre Bedeutung für die aktuelle Debatte, Königshausen & Neumann, Würzburg.

Ricoeur P. (2004), Drogi rozpoznania, tłum. J. Margański, Znak, Kraków.

Ricoeur P. (1992), Słabość i odpowiedzialność, [w:] P. Ricoeur, Filozofia osoby, tłum. M. Frankiewicz, Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków.

Sartre J.-P. (1983), Cahiers pour une morale, Gallimard.

Simmel G. (2008), Indywidualizm, Dygresja w związku z zagadnieniem, jak możliwe jest społeczeństwo, [w:] G. Simmel, Pisma socjologiczne, H.-J. Dahme, O. Rammstedt (red.), tłum. M. Łukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Most read articles by the same author(s)