The Many Faces of Conceptualism (in Polish)

Main Article Content

Piotr Kozak

Abstract

A Review of Paweł Sikora’s Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej, Wyd. UMCS, Lublin 2016.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kozak, Piotr. 2018. “The Many Faces of Conceptualism (in Polish)”. Diametros, no. 57 (September):88-100. https://doi.org/10.13153/diam.1237.
Section
Reviews
Author Biography

Piotr Kozak, University of Warsaw

Piotr Kozak, PhDUniversity of WarsawInstitute of PhilosophyKrakowskie Przedmieście 300-927 Warsaw

E-mail: piotr.kozak1@gmail.com

Share |

References

Allais A. (2009), Kant, non-conceptual content and the representation of space, [w:] „Journal of the History of Philosophy” 47 (3): 383–413.
View in Google Scholar

Allen K. (2013), Locke and Sensitive Knowledge, [w:] „Journal of the History of Philosophy” 51 (2): 249–266.
View in Google Scholar

Banaszkiewicz A. (2013), Między światem dostępnym zmysłom a transcendencją. Kanta krytyka rozumu jako próba nowego ufundowania metafizyki, Wyd. UŁ, Łódź.
View in Google Scholar

Banaszkiewicz A. (2015), Nisi ipse intelectus. Nie-redukcjonistyczna filozofia umysłu w Leibniza „Nowych rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego”, „IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” 27: 105–125.
View in Google Scholar

Hanna R. (2011), The Myth of the Given and the Grip of the Given, „Diametros” 27: 25–46.
View in Google Scholar

Henrich D. (1967), Fichtes ursprüngliche Einsicht, Klostermann, Frankfurt am Main.
View in Google Scholar

Kant I. (2005), Antropologia w ujęciu pragmatycznym, tłum. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
View in Google Scholar

Koronkiewicz M. (2012), Problem treści niepojęciowej w filozofii Immanuela Kanta, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 57: 107–122.
View in Google Scholar

Kozak P. (2015a), Co to jest myślenie? Pojęcia, sądy, percepcja w perspektywie kantowskiej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
View in Google Scholar

Kozak P. (2015b), Kant i trudny problem pojęć, „Diametros” 46: 159–170.
View in Google Scholar

Machamer P., McGuire J.E. (2009), Descartes's Changing Mind, Princeton UP, Princeton-Oxford.
View in Google Scholar

Machery E. (2009), Doing without Concepts, Oxford UP, Oxford.
View in Google Scholar

McDowell J. (1996), Mind and World, Harvard UP, Cambridge.
View in Google Scholar

McDowell J. (2009), Having the World in View: Essays on Kant, Hegel, and Sellars, Harvard UP, Cambridge.
View in Google Scholar

Rockwood N. (2013), Is Sensitive Knowledge 'Knowledge'?, „Locke Studies” 13: 15–30.
View in Google Scholar

Sedgwick S. (2012), Hegel's Critique of Kant, Oxford UP, Oxford.
View in Google Scholar

Sikora P. (2016), Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej, Wyd. UMCS, Lublin.
View in Google Scholar

Simmons A. (2003), Descartes on the Cognitive Structure of Sensory Experience, [w:] „Philosophy and Phenomenological Research” 67 (3): 549–579.
View in Google Scholar

Tomaszewska A. (2014), The Contents of Perceptual Experience: A Kantian Perspective, De Gruyter Open, Warsaw/Berlin.
View in Google Scholar

van Cleve J. (2004), Reid’s theory of Perception, [w:] The Cambridge Companion to Thomas Reid, T. Cuneo, R. van Woudenberg (red.), Cambridge UP, Cambridge: 101–133.
View in Google Scholar

Waldow A. (2009), David Hume and the Problem of Other Minds, Continuum, London-NY.
View in Google Scholar

Waldow A. (2011), Mechanism and Thought Formation: Hume's Emancipatory Scepticism, [w:] Hume and the Enlightenment, C. Taylor, S. Buckle (red.), Pickering & Chatto: 171–186.
View in Google Scholar

Wilson A. (2014), Locke's Externalism about “Sensitive Knowledge”, [w:] „British Journal for the History of Philosophy” 22 (3): 425–445.
View in Google Scholar