The Many Faces of Conceptualism (in Polish)

Main Article Content

Piotr Kozak

Abstract

A Review of Paweł Sikora’s Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej, Wyd. UMCS, Lublin 2016.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kozak, Piotr. 2018. “The Many Faces of Conceptualism (in Polish)”. Diametros, no. 57 (September):88-100. https://doi.org/10.13153/diam.1237.
Section
Reviews
Author Biography

Piotr Kozak, University of Warsaw

Piotr Kozak, PhDUniversity of WarsawInstitute of PhilosophyKrakowskie Przedmieście 300-927 Warsaw

E-mail: piotr.kozak1@gmail.com

Share |

References

Allais A. (2009), Kant, non-conceptual content and the representation of space, [w:] „Journal of the History of Philosophy” 47 (3): 383–413.

Allen K. (2013), Locke and Sensitive Knowledge, [w:] „Journal of the History of Philosophy” 51 (2): 249–266.

Banaszkiewicz A. (2013), Między światem dostępnym zmysłom a transcendencją. Kanta krytyka rozumu jako próba nowego ufundowania metafizyki, Wyd. UŁ, Łódź.

Banaszkiewicz A. (2015), Nisi ipse intelectus. Nie-redukcjonistyczna filozofia umysłu w Leibniza „Nowych rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego”, „IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” 27: 105–125.

Hanna R. (2011), The Myth of the Given and the Grip of the Given, „Diametros” 27: 25–46.

Henrich D. (1967), Fichtes ursprüngliche Einsicht, Klostermann, Frankfurt am Main.

Kant I. (2005), Antropologia w ujęciu pragmatycznym, tłum. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.

Koronkiewicz M. (2012), Problem treści niepojęciowej w filozofii Immanuela Kanta, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 57: 107–122.

Kozak P. (2015a), Co to jest myślenie? Pojęcia, sądy, percepcja w perspektywie kantowskiej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.

Kozak P. (2015b), Kant i trudny problem pojęć, „Diametros” 46: 159–170.

Machamer P., McGuire J.E. (2009), Descartes's Changing Mind, Princeton UP, Princeton-Oxford.

Machery E. (2009), Doing without Concepts, Oxford UP, Oxford.

McDowell J. (1996), Mind and World, Harvard UP, Cambridge.

McDowell J. (2009), Having the World in View: Essays on Kant, Hegel, and Sellars, Harvard UP, Cambridge.

Rockwood N. (2013), Is Sensitive Knowledge 'Knowledge'?, „Locke Studies” 13: 15–30.

Sedgwick S. (2012), Hegel's Critique of Kant, Oxford UP, Oxford.

Sikora P. (2016), Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej, Wyd. UMCS, Lublin.

Simmons A. (2003), Descartes on the Cognitive Structure of Sensory Experience, [w:] „Philosophy and Phenomenological Research” 67 (3): 549–579.

Tomaszewska A. (2014), The Contents of Perceptual Experience: A Kantian Perspective, De Gruyter Open, Warsaw/Berlin.

van Cleve J. (2004), Reid’s theory of Perception, [w:] The Cambridge Companion to Thomas Reid, T. Cuneo, R. van Woudenberg (red.), Cambridge UP, Cambridge: 101–133.

Waldow A. (2009), David Hume and the Problem of Other Minds, Continuum, London-NY.

Waldow A. (2011), Mechanism and Thought Formation: Hume's Emancipatory Scepticism, [w:] Hume and the Enlightenment, C. Taylor, S. Buckle (red.), Pickering & Chatto: 171–186.

Wilson A. (2014), Locke's Externalism about “Sensitive Knowledge”, [w:] „British Journal for the History of Philosophy” 22 (3): 425–445.