Introducing the Representatives and Ideas of Russian Neo-Kantianism in Poland (in Polish)

Main Article Content

Barbara Czardybon
Władimir N. Biełow

Abstract

The article deals with the main tendencies in the studies of Russian neo-Kantianism in Poland. Although the number and quality of research in the history of Russian neo-Kantianism still cannot be equated with those of the history of German neo-Kantianism, the situation of these studies is constantly changing for the better. The authors mark  the undeniable progress in the studies of Russian neo-Kantianism in Poland in the recent years: there are monographs, articles, collections, research projects on particular thinkers or themes related to the history of Russian neo-Kantianism.

The authors consider A. Noras’s idea of the development of neo-Kantianism into post-neo-Kantianism rather heuristic. One of the main features of  this development is the ontologization of the cognitive process. This “ontological turn”, typical of Russian neo-Kantianism, in particular as represented by S. Hessen, V. Sesemann, B. Jakovenko, is, on the one hand, the hallmark of the entire Russian philosophy and, on the other, it brings together the philosophical efforts of Russian neo-Kantians and the conception of the author of the “new ontology” – N. Hartmann.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Czardybon, Barbara, and Władimir N. Biełow. 2017. “Introducing the Representatives and Ideas of Russian Neo-Kantianism in Poland (in Polish)”. Diametros, no. 52 (June):1-22. https://doi.org/10.13153/diam.52.2017.1056.
Section
Articles
Author Biographies

Barbara Czardybon, University of Zielona Gora

Barbara Czardybon, PhDUniversity of Zielona GoraDepartment of Philosophy71 A Wojska Polskiego Street65–762 Zielona Gora

E-mail: basiaczardybon@interia.pl

Władimir N. Biełow, Russian Peoples’ Friendship University

Vladimir N. Belov, ProfessorAssistant Director for International Relations of the Sochi Institute of the Russian Peoples’ Friendship University32 Kuibyshev Street354348 SochiRussia

E-mail: belovvn@rambler.ru

Share |

References

Augustyn L. (2012), Wartość bytu. Ontologizm etyczny w filozofii rosyjskiej (Rozważania wokół filozofii Borysa Wyszesławcewa), [w:] Postneokantyzm – ontologizm, B. Czardybon, L. Augustyn, M. Bohun (red.), „Estetyka i Krytyka” 26 (4): 309–324.
View in Google Scholar

Bęben D. (2012), Kilka uwag o „Logosie”, czyli filozofia kultury jako filozofia pierwsza, „Folia Philosophica” 30: 285–302.
View in Google Scholar

Błędowska M., Wróbel A. (red.) (2013), Wokół idei pedagogicznych Sergiusza Hessena, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
View in Google Scholar

Bober I. (1990), Sergiusza Hessena próba przezwyciężenia relatywizmu w naukach o kulturze [w:] Z problematyki filozoficznej i ekonomicznej współczesności, C. Szczepańczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, Kielce: 7–33.
View in Google Scholar

Bohun M. (2012), Nowa ontologia czy „prywatna metafizyka”? Kilka uwag na marginesie „syntezy krytycznej” Fiodora Stiepuna, [w:] Postneokantyzm – ontologizm, B. Czardybon, L. Augustyn, M. Bohun (red.), „Estetyka i Krytyka” 26 (4): 295–307.
View in Google Scholar

Bohun M. (2014), Śmiertelna cywilizacja. Katastroficzny antyokcydentalizm rosyjski i europejskie paradoksy, „Kultura i Wartości” 2 (10): 45–62.
View in Google Scholar

Borowicz-Sierocka B., Karkowski C. (1984), Neokantyzm, wyb. i tłum. B. Borowicz-Sierocka, C. Karkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta, Wrocław.
View in Google Scholar

Cohen H. (2012), Kantowska teoria doświadczenia, tłum. A.J. Noras, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty.
View in Google Scholar

Czardybon B. (2009), Wiara w ujęciu Aleksandra I. Wwiedienskiego, „Logos i Ethos” 2 (27): 235–253.
View in Google Scholar

Czardybon B. (2010a), Andrieja Biełego teoria symbolizmu jako światopoglądu, [w:] Symbol w paradygmatach kultury europejskiej. Od czasów antycznych do współczesności, A. Borkowski, J. Urban (red.), „Colloquia Litteraria Sedlcensia. Studia Minora II”, Siedlce: 37–40.
View in Google Scholar

Czardybon B. (2010b), Motywy neokantowskie w rosyjskim symbolizmie, [w:] Symbol w kulturze rosyjskiej, K. Duda, T. Obolevitch (red.), Wydawnictwo WAM, Kraków: 473–491.
View in Google Scholar

Czardybon B. (2011a), Doświadczenia marburskie Władysława Tatarkiewicza i Borysa L. Pasternaka, „Filo-Sofija” 13–14 (2–3): 505–520.
View in Google Scholar

Czardybon B. (2011b), Symbolizm jako modus cogitandi i modus vivendi. Pojęcie symbolu w myśli Andrzeja Biełego, „Przegląd Rusycystyczny” 135 (3): 47–61.
View in Google Scholar

Czardybon B. (2012a), „Nowe ontologie”. Tradycja postneokantyzmu w Niemczech i Rosji (10–11 stycznia 2012, Kraków, Uniwersytet Jagielloński). Sprawozdanie z konferencji, „Kultura i Wartości” (1): 129–137.
View in Google Scholar

Czardybon B. (2012b), Primum esse, deinde cognoscere. Metafizyka poznania Nicolaia Hartmanna a ontologizm Siemiona L. Franka, „Ruch Filozoficzny” (3–4): 499–516.
View in Google Scholar

Czardybon B. (2012c), Rosyjski wariant neokantyzmu i postneokantyzmu, [w:] Postneokantyzm – ontologizm, B. Czardybon, L. Augustyn, M. Bohun (red.), „Estetyka i Krytyka” 26 (4): 237–257.
View in Google Scholar

Czardybon B. (2013), Filozofia Nicolaia Hartmanna a filozofia rosyjska – wybrane analogie, [w:] Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna (z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku 1945), L. Kopciuch (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin: 235–252.
View in Google Scholar

Czardybon B. (2014), Sezeman Wasyl, [w:] Идеи в России – Idee w Rosji – Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 8, J. Dobieszewski (red.), Ibidem, Łódź: 380–385.
View in Google Scholar

Czardybon B. (2015a), Hartmann Mikołaj, [w:] Идеи в России – Idee w Rosji – Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 9, J. Dobieszewski (red.), Ibidem, Łódź: 64–73.
View in Google Scholar

Czardybon B. (2015b), Logizm (Logicyzm), [w:] Идеи в России – Idee w Rosji – Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 9, J. Dobieszewski (red.), Ibidem, Łódź: 166–171.
View in Google Scholar

Daniłkina N. (2012), Filozofia i metafizyka w rozumieniu Sergiusza Hessena, tłum. D. Wańczyk, [w:] Postneokantyzm – ontologizm, B. Czardybon, L. Augustyn, M. Bohun (red.), „Estetyka i Krytyka” 26 (4): 275–285.
View in Google Scholar

Diec J. (1998), Koncepcja kultury Sergiusza Hessena, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” (43): 195–202.
View in Google Scholar

Folkierska A. (2005), Sergiusz Hessen: pedagog odpowiedzialny, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
View in Google Scholar

Hartmann N. (2007), Zarys metafizyki poznania, tłum. E. Drzazgowska, P. Piszczatowski, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
View in Google Scholar

Hessen S. (1956), Autobiografia. La pedagogia russa del XX secolo, [w:] I Problemi della Pedagogia, t. 17, L. Volpicelli (red.), Avio, Roma: 9–62.
View in Google Scholar

Hessen S. (1968), Studia z filozofii kultury, wyb. A. Walicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
View in Google Scholar

Hessen S. (1973), Filozofia, kultura, wychowanie, wyb. i oprac. M. Hessenowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa.
View in Google Scholar

Hessen S. (1997a), Podstawy pedagogiki, [w:] S. Hessen, Dzieła wybrane, t. 1, wyb. i oprac. W. Okoń, tłum. A. Zieleńczyk, Żak, Warszawa.
View in Google Scholar

Hessen S. (1997b), Szkoła i demokracja na przełomie, [w:] S. Hessen, Dzieła wybrane, t. 2, wyb. i oprac. W. Okoń, tłum. A. Zieleńczyk, Żak, Warszawa.
View in Google Scholar

Hessen S. (1997c), O sprzecznościach i jedności wychowania. Zagadnienia pedagogiki personalistycznej, [w:] S. Hessen, Dzieła wybrane, t. 3, wyb. i oprac. W. Okoń, Żak, Warszawa.
View in Google Scholar

Hessen S. (1997d), Struktura i treść szkoły współczesnej. Zarys dydaktyki ogólnej, [w:] S. Hessen, Dzieła wybrane, t. 4, wyb. i oprac. W. Okoń, Żak, Warszawa.
View in Google Scholar

Hessen S. (1997e), Moje życie, tłum. A. Kamiński, [w:] S. Hessen, Dzieła wybrane, t. 5, wyb. i oprac. W. Okoń, Żak, Warszawa: 45–47.
View in Google Scholar

Hessen S. (1997f), Pisma pomniejsze, [w:] S. Hessen, Dzieła wybrane, t. 5, wyb. i oprac. W. Okoń, Żak, Warszawa.
View in Google Scholar

Hessen S. (2003), Państwo prawa i socjalizm, tłum. S. Mazurek, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
View in Google Scholar

Kiejzik L., Uglik J. (red.) (2009), Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze, t. 1, Fundacja Aletheia, Warszawa.
View in Google Scholar

Kiejzik L., Uglik J. (red.) (2012), Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze, t. 2, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012.
View in Google Scholar

Kojkoł J. (2001a), Kultura i wychowanie w filozoficznej wizji edukacji Sergiusza Hessena, [w:] Człowiek i kultury. Liber amicorum. Studia poświęcone profesorowi Mirosławowi Nowaczykowi, Z. Stachowski (red.), Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Religioznawczego i Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej, Warszawa – Tyczyn: 85–98.
View in Google Scholar

Kojkoł J. (2001b), Wartości a wychowanie w personalistycznej wizji edukacji Sergiusza Hessena, [w:] Elitaryzm. Mistrz w edukacji, M. Szczepańska (red.), Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk: 19–29.
View in Google Scholar

Kojkoł J. (2009), Posthistoryczne traktowanie wartości: B. Nawroczyński – S. Hessen – H. Elzenberg, „Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Studia Aesthetica” 11: 124–142.
View in Google Scholar

Krasicki J. (2012a), Bierdiajew i Kant, [w:] J. Krasicki, Bierdiajew i inni. W kręgu myśli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa: 105–132.
View in Google Scholar

Krasicki J. (2012b), Bierdiajew i neokantyzm, [w:] J. Krasicki, Bierdiajew i inni. W kręgu myśli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa: 133–147.
View in Google Scholar

Krasicki J. (2012c), „Filozoficzna donkichoteria”? Mikołaj Bierdiajew w poszukiwaniu ideału filozofii, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 37 (2): 39–57.
View in Google Scholar

Krasicki J. (2012d), Mikołaj Bierdiajew a neokantyzm, [w:] Postneokantyzm – ontologizm, B. Czardybon, L. Augustyn, M. Bohun (red.), „Estetyka i Krytyka” 26 (4): 223–236.
View in Google Scholar

Krijnen Ch., Noras A.J. (red.) (2012), Marburg versus Südwestdeutschland. Philosophische Differenzen zwischen den beiden Hauptschulen des Neukantianismus, Königshausen & Neumann, Würzburg.
View in Google Scholar

Kubalica T. (2009), Prymat rozumu praktycznego w logice. Teoria prawdy neokantowskiej szkoły badeńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
View in Google Scholar

Kubalica T. (2011), Wahrheit, Geltung und Wert. Die Wahrheitstheorie der Badischen Schule des Neukantianismus, Königshausen & Neumann, Würzburg.
View in Google Scholar

Kubalica T. (red.) (2013a), Bild, Abbild und Wahrheit. Von der Gegenwart des Neukantianismus, Königshausen & Neumann, Würzburg.
View in Google Scholar

Kubalica T. (2013b), Wiedza w neokantyzmie, [w:] Wiedza, D. Leszczyński (red.), „Studia Systematica” 3: 89–107.
View in Google Scholar

Kubalica T. (2014a), Johannes Volkelt und das Problem der Metaphysik, Königshausen & Neumann, Würzburg.
View in Google Scholar

Kubalica T. (2014b), Władysław Tatarkiewicz und der Marburger Neukantianismus, [w:] Neukantianismus in Polen, T. Kubalica, S. Nachtsheim (red.), Königshausen & Neumann, Würzburg: 115–124.
View in Google Scholar

Kubalica T., Nachtsheim S. (red.) (2015), Neukantianismus in Polen, Königshausen & Neumann, Würzburg.
View in Google Scholar

Kucha R., Świderska M. (2013), Sergiusz Hessen (1887–1950) – as creative European educationalist with no homeland, „Journal of Intercultural Management” 4 (5): 81–92.
View in Google Scholar

Kuderowicz Z. (1969), Sergiusz Hessen a przełom antypozytywistyczny, „Studia Filozoficzne” 4: 161–164.
View in Google Scholar

Łosski M. (2000), Idealizm transcendentalno-logiczny w Rosji i jego krytyka. Włodzimierz Ern (1. Przedstawiciele idealizmu transcendentalno-logicznego), [w:] M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, tłum. H. Paprocki, Antyk, Kęty: 357–365.
View in Google Scholar

Mazurek S. (2008), Rosyjski renesans religijno-filozoficzny. Próba syntezy, Wydawnixtwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
View in Google Scholar

Mazurek S. (2012), Rosyjski renesans religijno-filozoficzny wobec filozofii Kanta, [w:] Postneokantyzm – ontologizm, B. Czardybon, L. Augustyn, M. Bohun (red.), „Estetyka i Krytyka” 26 (4): 215–221.
View in Google Scholar

Miroshnychenko V. (2011), Na drodze do Bogoludzkiego uzasadnienia kultury: S. L. Frank a neokantyzm, tłum. B. Czardybon, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 77 (1): 63–80.
View in Google Scholar

Niżnikow S.A. (2004), O specyfice rosyjskiego neokantyzmu (uwagi o filozofii wiary A. I. Wwiedieńskiego), tłum. H. Rarot, [w:] Rosja – Wielki Nieznajomy. Wybór tekstów ze współczesnej filozofii i socjologii rosyjskiej, H. Rarot, J. Mizińska (red.), „Colloquia Communia” 2 (77): 29–39.
View in Google Scholar

Noras A.J. (2011), Kant a novokantovstvo – bádenská a marburská škola, tłum. E. Andreanský, V. Leško, P. Tholt, Filozofická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice.
View in Google Scholar

Noras A.J. (2012), Historia neokantyzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
View in Google Scholar

Noras A.J., Kubalica T. (red.) (2011), Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
View in Google Scholar

Obolevitch T. (2007), Ontologizm, czyli Siemiona Franka polemika z pokantowskim epistemologizmem, „Roczniki Filozoficzne” 55 (2): 67–79.
View in Google Scholar

Obolevitch T. (2008a), Animal symbolicum. Myśl E. Cassirera i A. F. Łosiewa, [w:] W poszukiwaniu swoistości człowieka, G. Bugajak, J. Tomczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa: 141–157.
View in Google Scholar

Obolevitch T. (2008b), Polemiczne wątki w filozofii wszechjedności Siemiona Franka, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 67 (3): 61–70.
View in Google Scholar

Obolevitch T. (2012a), Animal symbolicum. Myśl Ernsta Cassirera i Aleksego Łosiewa, [w:] Aleksy Łosiew, czyli rzecz o tytanizmie XX wieku, J. Uglik, E. Tacho-Godi, L. Kiejzik (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa: 406–418.
View in Google Scholar

Obolevitch T. (2012b), Włodzimierza Sołowjowa i Aleksandra Wwiedienskiego spór o Spinozę, „Logos i Ethos” 1 (32): 233–240.
View in Google Scholar

Obolevitch T. (2012c), W stronę ontologizmu. Ewolucja twórcza Siemiona Franka, [w:] Postneokantyzm – ontologizm, B. Czardybon, L. Augustyn, M. Bohun (red.), „Estetyka i Krytyka” 26 (4): 259–274.
View in Google Scholar

Paradowski R. (2011), Mikołaj Bierdiajew i Fiodor Stiepun o wolności. Wolność jako wierność [w:] R. Paradowski, Metafizyka i kultura. Repetycje kartezjańskie, CESLA, Warszawa: 319–326.
View in Google Scholar

Pluta A. (1992), Kultura i kształcenie. Próba kulturoznawczego odniesienia do koncepcji dydaktyki krytycznej Sergiusza Hessena, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa.
View in Google Scholar

Popowycz O. (2013), Ukraiński model kreatywności od Hryhoria Skoworody do Naziła Chamitowa (słowiańska tradycja) [w:] Aktualne problemy współczesnej nauki. Zbiór raportów naukowych. Materiały Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji 28.06.2013–30.06.2013, Diamond trading tour, Warszawa: 60–65.
View in Google Scholar

Przebinda G. (1998), Rola „kantyzmu” w procesie ewolucji myśli Nikołaja Bierdiajewa, „Slavia Orientalis” (3): 433–446.
View in Google Scholar

Przebinda G (2003), Rola „kantyzmu” w procesie ewolucji myśli Nikołaja Bierdiajewa, [w:] G. Przebinda, Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków: 159–171.
View in Google Scholar

Przybycień K.K. (2007), Osobowość w koncepcji pedagogicznej Sergiusza Hessena, „Українська полоністика (Педагогічні дослідження)” (3–4): 83–95.
View in Google Scholar

Rotkiewicz H. (red.) (1997), Filozofia wychowania Sergiusza Hessena, Żak, Warszawa.
View in Google Scholar

Sołowjow W.S. (2012), Pojęcie Boga (w obronie filozofii Spinozy), tłum. zb., T. Obolevitch (red.), „Logos i Ethos” 18 (1): 203–231.
View in Google Scholar

Stiepun F. (1999), Życie a twórczość, tłum. W. Sawicki, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
View in Google Scholar

Stiepun F. (2007), „Biesy” a rewolucja bolszewicka, tłum. R. Papieski, „Kronos. Metafizyka – Kultura – Religia” 4 (4): 36–47.
View in Google Scholar

Stołowicz L. (2008), Prądy filozoficzne pierwszej połowy XX wieku. Neokantyzm rosyjski, [w:] L. Stołowicz, Historia filozofii rosyjskiej. Podręcznik, tłum. B. Żyłko, słowo/obraz terytoria, Gdańsk: 333–363.
View in Google Scholar

Styczyński M. (2004a), Neokantysta Sergiusz Hessen, [w:] Między reformą a rewolucją. Rosyjska myśl filozoficzna, polityczna i społeczna na przełomie XIX i XX wieku, A. Ochotnicka, W. Rydzewski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 127–140.
View in Google Scholar

Styczyński M. (2004b), Sergei Hessen, neo-Kantian, „Studies in East European Thought” 56 (1): 55–71.
View in Google Scholar

Styczyński M. (2012), Neokantysta Sergiusz Hessen, [w:] M. Styczyński, Ratio a Λóγος: jedno czy dwoje? O filozofii rosyjskiej, sowietologii i o filozofii politycznej Andrzeja Walickiego. Zbiór rozpraw, Ibidem, Łódź: 85–98.
View in Google Scholar

Szczukin W. (2008), Метафизика ландшафта и цивилизация равнины (Федор Степун), „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” (3): 145–162.
View in Google Scholar

Sztobryn S. (1994), Filozofia wychowania Sergiusza Hessena, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
View in Google Scholar

Sztobryn D., Sztobryn S. (1997), Transcendentalny empiryzm jako postać Hessenowskiego neokantyzmu, [w:] Filozofia wychowania Sergiusza Hessena, H. Rotkiewicz (red.), Żak, Warszawa: 116–130.
View in Google Scholar

Szulakiewicz M. (2002), Mikołaj Bierdiajew jako krytyk filozofii transcendentalnej, [w:] Emigracja rosyjska. Losy i idee, R. Bäcker, Z. Karpus (red.), Ibidem, Łódź: 111–122.
View in Google Scholar

Szulakiewicz M. (2003), Mikołaj Bierdiajew i filozofia krytyczna, „ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich” (3): 131–145.
View in Google Scholar

Święcicki z(e) Lwowa H., Czełpanow G. (1910), O rozumie zwierząt (rec.), „Przegląd Filozoficzny” (4): 520.
View in Google Scholar

Walicki A. (1973), Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu, Wiedza Powszechna, Warszawa.
View in Google Scholar

Walicki A. (1979), A history of Russian thought from the Enlightenment to Marxism, tłum. H. Andrews-Rusiecka, Stanford University Press, Stanford.
View in Google Scholar

Walicki A. (1980), A history of Russian thought from the Enlightenment to Marxism, tłum. H. Andrews-Rusiecka, Clarendon Press, Oxford.
View in Google Scholar

Walicki A. (1995), Sergiusz Hessen: synteza porewolucyjna, [w:] A. Walicki, Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu. Wybór pism, tłum. J. Stawiński, Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa: 419–478.
View in Google Scholar

Walicki A. (2005), Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
View in Google Scholar

Walicki A. (2007), Mój łódzki Mistrz i pluralizm wartości, [w:] A. Walicki, O inteligencji, liberalizmach i o Rosji, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków: 219–232.
View in Google Scholar

Wieczorek Z. (2005), Filozofia wszechjedności Sergiusza Hessena, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
View in Google Scholar

Witkowski L. (2001), Dwoistość w pedagogice Bogdana Suchodolskiego (z aneksem o Sergiuszu Hessenie), Wit-Graf, Toruń.
View in Google Scholar

Wwiedienski A.I. (2009), O rodzajach wiary w jej relacji do wiedzy, cz. 1, tłum. T. Obolevitch, B. Czardybon, „Logos i Ethos” 2 (27): 197–234.
View in Google Scholar

Wwiedienski A.I. (2010), O rodzajach wiary w jej relacji do wiedzy, cz. 2, tłum. B. Czardybon, „Logos i Ethos” 1 (28): 179–204.
View in Google Scholar

Ziomek M. (2008), W poszukiwaniu kulturowej tożsamości – rosyjscy Europejczycy: Fiodor Stiepun i Gieorgij Fiedotow i czasopismo „Hовый град”, „Studenckie Zeszyty Naukowe (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Naukowe (W)Koło Rosji)” 4 (8): 40–48.
View in Google Scholar

Ziomek M. (2012), Neokantyzm Fiodora Stiepuna, [w:] Postneokantyzm – ontologizm, B. Czardybon, L. Augustyn, M. Bohun (red.), „Estetyka i Krytyka” 26 (4): 287–294.
View in Google Scholar

Белов В.Н. (2012), Русское неокантианство: история и особенности развития, „Кантовский сборник” 1 (39): 27–39.
View in Google Scholar

Валицкий A. (1994), Послесловие к публикации „жизнеописания” С.И. Гессена, „Вопросы философии” (7–8): 182–187.
View in Google Scholar

Валицкий A. (1998), Сергей Гессен: философ в изгнании, [w:] С.И. Гессен, Избранные сочинения, (red.) А. Валицкий, Н. Чистякова, РОССПЭН, Москва: 3–28.
View in Google Scholar

Гессен С.И. (1994), Мое жизнеописание, „Вопросы философии” (7–8): 152–181.
View in Google Scholar

Гессен С.И. (1995), Мое жизнеописание, [w:] С.И. Гессен, Основы педагогики. Введение в прикладную философию, (red.) П. В. Алексеев, Школа-Пресс, Mосква: 412–447.
View in Google Scholar

Гессен С.И. (1998), Мое жизнеописание, [w:] С.И. Гессен, Избранные сочинения, (red.) А. Валицкий, Н. Чистякова, РОССПЭН, Москва: 723–782.
View in Google Scholar

Коген Г. (2012), Теория опыта Канта, tłum. В.Н. Белов, Академический проект, Москва.
View in Google Scholar

Кубалица Т. (2010), Относительная истинность теории отражения в интерпретации Генриха Риккерта, tłum. В. Прoхoрoв, В. Бeлoв, „Кантовский сборник” 2 (32): 69–79.
View in Google Scholar

Лосский Н.О. (1912), Логика проф. А. И. Введенского, Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К°, Москва.
View in Google Scholar

Маслин М.А. (2012), Анджей Валицкий. Интеллектуальный портрет польского историка русской философии, „Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета” 4 (8): 88–92.
View in Google Scholar

Оболевич Т. (2012), Спор Владимира Соловьева с Александром Введенским по поводу Спинозы, „Соловьевские исследования” (4): 38–45.
View in Google Scholar

Оболевич Т. (2014), От неокантианства к онтологизму, „Мысль” (16): 62–69.
View in Google Scholar

Оболевич Т. (2015a), Степун Федор Августович, [w:] Новая Pоссийская энциклопедия, В.И. Данилов-Данильян, А.Д. Некипелов (red.), t. 15 (2), Энциклопедия, Москва: 299–300.
View in Google Scholar

Оболевич Т. (2015b), Участие русских философов во Втором польском философском конгрессе (1927), „Философский журнал” (2): 128–145.
View in Google Scholar

Франк С.Л. (2013), Проблема реальности, tłum. Б. Чардыбон, В.С. Мирошниченко, „Философские науки” (4): 122–125.
View in Google Scholar

Щукин В.Г. (2009), Европейские ландшафты и цивилизация большой равнины (Ф. А. Степун), [w:] Россия: воображение пространства/пространствo воображения, И.И. Митин, Д.Н. Замятин (red.), Аграф, Москва: 378–397.
View in Google Scholar

Щукин В.Г. (2012), От метафизики ландшафта к феноменологии нации. Ф. А. Степун об особенностях русской культуры, [w:] Федор Августович Степун, В.К. Кантор (red.), РОССПЭН, Москва: 55–74.
View in Google Scholar

Чардыбон Б. (2011), А. Белый и неокантианство, [w:] Миры Андрея Белого, К. Ичин, М. Спивак (red.), Изд. филологического факультета в Белграде, Белград – Москва: 678–686.
View in Google Scholar

Чардыбон Б. (2014), Послесловие: Сергей Гессен в Польше до и после 2-й мировой войны, tłum. И.В. Обухова-Зелиньская, [w:] Русские евреи в Польше. Статьи, публикации, мемуары и эссе, К. Кикоин, И.В. Обухова-Зелиньская, М.А. Пархомовский (red.), Изд. Научно-исследовательского-центра „Русские евреи в зарубежье и Израиле”, Иерусалим: 233–256.
View in Google Scholar

Чардыбон Б. (2015), Философия Василия Сеземана и Марбургское неокантианство, „Кантовский сборник” (3): 66–85.
View in Google Scholar

Чардыбон Б., Мирошниченко В.С. (2013), О выступлении С. Л. Франка на втором польском философском съезде (Варшава, 1927), „Философские науки” (4): 120–122.
View in Google Scholar

Челпанов Г. (1907), Об уме животных, „Вопросы философии и психологии” (91): 45–75.
View in Google Scholar