Three reveals of expression (in Polish)

Main Article Content

Paulina Tendera

Abstract

Review of a book: Leszek Sosnowski, Sztuka. Retoryka. Fizjognomika. Studium z filozofii ekspresji, Collegium Columbinum, Kraków 2010.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tendera, Paulina. 2011. “Three Reveals of Expression (in Polish)”. Diametros, no. 28 (June):101-4. https://doi.org/10.13153/diam.28.2011.440.
Section
Reviews
Author Biography

Paulina Tendera

Paulina Tendera - studentka 3 roku studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii UJ, przygotowuje rozprawę pt. "Od filozofii światła do sztuki światła. Heglowska interpretacja przemian pojęcia". Zainteresowania: filozofia sztuki, neoplatonizm, między innymi teoria sztuki R.W. Emersona.
Share |