The codification of ethics in public service - experience with the Civil Service Code of Ethics (in Polish)

Main Article Content

Hubert Izdebski

Abstract

Polish legislation provides for the issuance of codes of ethics by local governments for professions of public trust, especially the legal and medical professions. There are diverse views as to the legal nature of such codes: a one-tier position (the codes issued under the authority of the legislation are part of the legal system), a two-tier position (the parallelism of professional conduct and ethical standards), or a compromise position in which ethical codes are recognized as acts of "soft law". The peculiarity of the 2002 Civil Service Code of Ethics is that it concerns an important part of public service (not the professions of public trust), that it was established by the Prime Minister (not by way of professional self-regulation) and that, starting from more general principles of public service, it was constructed by deriving professional rules of conduct from the constitutional principles of service: integrity, professionalism, impartiality and political neutrality. The current Civil Service Act of 2008 includes the legal basis for the codification of the ethics of the civil service corps by the Prime Minister. Past experience indicates that the new code should be an adaptation of the 2002 Code.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Izdebski, Hubert. 2010. “The Codification of Ethics in Public Service - Experience With the Civil Service Code of Ethics (in Polish)”. Diametros, no. 25 (September):20-29. https://doi.org/10.13153/diam.25.2010.401.
Section
Special topic – Ethics for Professions
Share |

References

Beignier [2006] – B. Beignier, Déontologie, [w:] Dictionnaire de la culture juridique, D. Alland, S. Rials (red.), Paris 2006 : 361 i n.

Bogucka, Pietrzykowski [2009] – I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2009.

Izdebski [2004] – H. Izdebski, Granice prawa jako instrumentu kształtowania standardów zachowania w służbie publicznej, [w:] Profesjonalizm w administracji publicznej, A. Dębic- ka, M. Dmochowski, B. Kudrycka (red.), Białystok 2004.

Izdebski [2006] – H. Izdebski, Zawody prawnicze jako zawody zaufania publicznego, [w:] Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Warszawa 2006, s. 24.

Izdebski [2008a] – H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2008: 224 i n. Izdebski [2008b] – H. Izdebski, Elementy teorii i filozofii prawa, Warszawa 2008: 207 i n.

Izdebski [w druku] – H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne, Warszawa 2010 (w druku).

Izdebski, Kulesza [2004] - H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, wyd. 3, Warszawa 2004: 307 i n.

Kojder [2006] – A. Kojder, Etyka – przedmiot i stanowiska, [w:] Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Warszawa 2006: 24.

Materniak-Pawłowska [2007] – M. Materniak-Pawłowska, Z polskich prac nad kodyfikacją zasad etyki adwokackiej (1886-1961), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2 (59) 2007.

Mörth [2004] – Soft Law In Governance and Regulation. An Interdisciplinary Analysis, U. Mörth (red.), Cheltenham 2004.

Peters, Pagotto [2009] – A. Peters, I. Pagotto, Miękkie prawo jako nowa metoda zarządzania – perspektywa prawna, [w:] Nowe metody zarządzania w państwach Unii Europejskiej, L. Kolarska-Bobińska (red.), Warszawa 2009.

Skuczyński [2010] – P. Skuczyński, Status etyki prawniczej, Warszawa 2010.

Turska [2005] – A. Turska, Społeczne role zawodowe w kontekście problematyki odpowiedzialności, [w:] Gaudium In litteris Est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, L. Gardocki, M. Królikowski, A. Walczak-Żochowska (red.), Warszawa 2005: 738.