Virtuality as the rehabilitation of illusion. The history of virtuality: from illusion to immersion

Main Article Content

Roman Konik

Abstract

The communication scene of the twentieth century was dominated by new media. However, the use of new forms of communication was not restricted only to the sphere of communication; the new media also decomposed the world of artistic creation. With the explosion of simulating structures, terms such as virtuality, immersion, non-linearity, telepresence, interactivity, and hipertextuality entered the philosophical lexicon of aesthetics. The term 'virtuality', through its use in common speech, has additionally gained the quality of polysemy and thus ambiguity. The use of the term 'virtuality' in a philosophical context requires analysis both on an ontological level and on epistemological and aesthetic levels. The new media also raise many questions within the context of philosophical anthropology, as the systems of relations between man and machines have changed. Virtual structures have changed the concept of simulation and illusion and have also blurred the borders between the real and make-believe worlds.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Konik, Roman. 2009. “Virtuality As the Rehabilitation of Illusion. The History of Virtuality: From Illusion to Immersion”. Diametros, no. 21 (September):78-95. https://doi.org/10.13153/diam.21.2009.355.
Section
Articles
Share |

References

Deleuze [1997] – G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski, Wydawnictwo KR, Warszawa 1997.

Heim [1995] – M. Heim, Metaphysics of Virtual Reality, Oxford University Press, Oxford 1995.

Hudzik [2005] – J. P. Hudzik, Niepewność realnego: o nowoczesnym życiu w świecie iluzji, [w:] Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Universitas, Kraków 2005, s. 41-71.

Jaskóła [2000] – J. Jaskóła, Światy możliwe jako uprawomocnienie filozofowania. Platon. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.

Jay [1999] – M. Jay, Nowoczesne władze wzroku, tłum. M. Kwiek, [w:] Przestrzeń, filozofia i architektura. Osiem rozmów o poznaniu, produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni, red. E. Rewers, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999, s. 22-41.

Kant [1957] – I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957.

Kant [1999] – I. Kant, O formie i zasadach świata dostępnego zmysłom oraz świata intelligibilnego, tłum. A. Banaszkiewicz, [w:] I. Kant, Pisma przedkrytyczne, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999, s. 111-157.

Kluszczyński [2002] – R. W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Rabid, Kraków 2002.

Lévy [1996] – P. Lévy. Second Flood. Report on Cyberculture, Council of Europe, Brusselles 1996.

Lévy [1997], P. Lévy, Drugi potop, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, tłum. J. Budzyk, red. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 373-390.

Lewis [1995] – D. Lewis, Światy możliwe, tłum. U. śegleń, [w:] Metafizyka w filozofii analityczne, red. T. Szubka, Towarzystwo naukowe KUL, Warszawa 1995.

Lorenz [2005] – A. Lorenz, Fraktalna neuroestetyka chaosu a wirtualna iteracja rzeczywistości, [w]: Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005, s. 85-100.

McLuhan [1967] – M. McLuhan, Q. Fiore, The Medium is the Massage, University of Toronto Press, New York 1967.

Pezaris [2007] – J.S. Pezaris, R.C. Reid, Demonstration of artificial visual percepts generated through thalamic microstimulation, „Proceedings of the National Academy of Sciences” 2007, 104: 7670-7675.

Piotrowska [2005] – M. Piotrowska, Spojrzenie wirtualne, [w:] Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005, s. 119-127.

Platon [2002] – Platon, Sofista, tłum. W. Witwicki, [w:] Sofista, Polityk, Wydawnictwo Dybowski, Kęty 2002.

Porczak [2005] – A. Porczak, Wirtualny dotyk, [w:] Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005, s. 27-40.

Rorty [1996] – R. Rorty, Przygodność języka. Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. A. Szahaj, S. Czerniak, tłum. W. J. Popowski, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1996.

Sikora-Zaorski [2005] – Ł. Sikora-Zaorski, Podmiot w świecie pozoru, [w:] Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005, s. 73-84.

Sułkowska [2005] – M. Sułkowska, Fenomenologia światów możliwych [w:] Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005, s.101-108.

Vinci [2002] – L. Da Vinci, Pisma wybrane, tłum. L. Staff, DeAgostini & Altana, Warszawa 2002.

Wilkoszewska [2005] – K. Wilkoszewska: Wprowadzenie, [w:] Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005, s. 7-10.

Zawojski [2000] – P. Zawojski, Destrukcja versus wspomaganie ciała w cyberprzestrzeni. Przypadek Stelarna, „Kultura Współczesna” (nr 1-2) 2000.

Zawojski [2005] – P. Zawojski, Wewnątrz obrazów. Immersja zamiast iluzji?, [w:] Przestrzeń sztuki: obrazy – słowa – komentarze, red. M. Popczyk, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice 2005, s. 27-33.