Ecological spirituality – its value and limitations

Main Article Content

Konrad Waloszczyk

Abstract

In the article I first explain the mutual relationships between concepts such as spirituality, religiosity, ecological spirituality, and new spirituality. I propose to exclude elementary ethics from the concept of spirituality and to include aspirational ethics. Next, sociological data is provided to show that in the last few decades a growing number of persons describe themselves as non-religious but spiritual. This data shows that at least within Western culture there is a growing trend in the direction of privatized forms of faith. Recent popes have described the spiritual state of the West in generally pessimistic terms, but a more optimistic evaluation also seems justified. Finally, I maintain that both new forms of spirituality and the spirituality of traditional religions have good prospects in the measure that they face the challenges of globalization and postmodernity, which is an “era of interpretation”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Waloszczyk, Konrad. 2006. “Ecological Spirituality – Its Value and Limitations”. Diametros, no. 9 (September):212-29. https://doi.org/10.13153/diam.9.2006.264.
Section
Ecology and Religion
Author Biography

Konrad Waloszczyk

Dr hab. Konrad Waloszczyk, profesor w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie wykłada filozofię i etykę. Jego główne publikacje to: Wola życia. Myśl Pierre'a Teilharda de Chardin (1986), Pierre Teilhard de Chardin, Fenomen człowieka, przekład z języka francuskiego (1994), Planeta nie tylko ludzi (1997).
Share |

References

Beauchamp [1998] – T. L. Beauchamp, Ideały moralne, w: Encyklopedia filozofii, red. T. Honderich, przeł. J. Łoziński, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1998 (or. 1995).
View in Google Scholar

Berger [2004] – P. L. Berger, Questions of Faith, Blackwell Publishing, Malden (U.S.A.), 2004.
View in Google Scholar

Borowik, Doktór [2001] – I. Borowik, T. Doktór, Pluralizm religijny i moralny w Polsce. Raport z badań, Zakład Wyd. „Nomos”, Kraków 2001.
View in Google Scholar

Bréchon [2004] – P. Bréchon, L’héritage chrétien de l’Europe occidentale: qu’en ont fait les nouvelles générations?, ”Social Compass” n. 51(2), 2004.
View in Google Scholar

Britannica Book of the Year [2003]; www.gallup-international.com, Nov. 2005.
View in Google Scholar

Casanova [2006] – J. Casanova, Religia i świeckie tożsamości w procesie jednoczenia Europy, przeł. M. Warchała, „Res Publica Nowa” 1/2006.
View in Google Scholar

Coelho [2004] – P. Coelho, Wywiad z czerwca 2004 r.; www.beliefnet.com
View in Google Scholar

Czarnocka [2005] – M. Czarnocka, Źródła filozoficznych koncepcji prawdy, w: Wiedza a prawda, red. A. Motycka, wyd. IFiS PAN, Warszawa 2005.
View in Google Scholar

Falk [2005] – A. Falk, A Pascal – type Justification of Faith in a Scientific Age, ”Philosophy” vol. 80, October 2005.
View in Google Scholar

Ferry [1998] – L. Ferry, Człowiek – Bóg czyli o sensie życia, przeł. A. i H. Miś, PIW, Warszawa 1998 (or. 1996).
View in Google Scholar

Fox [1993] – M. Fox, Wywiad udzielony w sierpniu 1993 roku, www.levity.com/mavericks/fox-int.
View in Google Scholar

Hervieu – Léger [2006] – D. Hervieu – Léger, Rola religii w integracji społecznej, przeł. A. Lipszyc, ”Res Publica Nowa” 1/2006.
View in Google Scholar

Jan Paweł II [1980] – Divus in misericordia, 1980, n. 10 – 11; Christifideles laici, 1988, n. 3 – 7, 34.
View in Google Scholar

Jan Paweł II [1988] – Christifideles laici, 1988, n. 34. Jan Paweł II [1998] – Fides et ratio, 1998, n. 84.
View in Google Scholar

Krajewski [2003] – S. Krajewski, Twierdzenie Gödla i jego interpretacje filozoficzne. Od mechanicyzmu do postmodernizmu, wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003.
View in Google Scholar

Kudelska [2001] – red. M. Kudelska, Człowiek wobec świata na przełomie wieków. Nowe i dawne wzorce duchowości, wyd. Collegium Columbinum, Kraków 2001.
View in Google Scholar

Küng [1992] – H. Küng, Projekt Welethos, Piper Verlag, München 1992.
View in Google Scholar

Küng [2002] – ed. H. Küng, Dokumentation zum Weltethos, Piper Verlag, München 2002.
View in Google Scholar

Luckmann [2003] – N. Luckmann, Transformations of Religion and Morality in Modern Europe, ”Social Compass” vol. 50 (3) 2003.
View in Google Scholar

Martin [2006] – D. Martin, Religia, świeckość, sekularyzm i integracja europejska, przeł. P. Mościcki, „Res Publica Nowa” 1/2006.
View in Google Scholar

Motycka [1998] – A. Motycka, Nauka a nieświadomość. Filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia, wyd. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 1998.
View in Google Scholar

Niżnik [1999] – J. Niżnik, Arbitralność filozofii, wyd. IFiS PAN, Warszawa 1999.
View in Google Scholar

Ossowska [1985] – M. Ossowska, Normy moralne, PWN, Warszawa 1985 ( wyd. 1, 1970).
View in Google Scholar

Pontifical Council [2003] – Pontifical Council for Culture and Interreligious Dialoque, Jesus Christ the Bearer of the Water of Life. Christian Reflection on the ”New Age”, 3 Febr. 2003.
View in Google Scholar

Ratzinger [2005a] – J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, przeł. ks. S. Czerwik, wyd. Jedność, Kielce 2005 (or. 2004).
View in Google Scholar

Ratzinger [2005b] – J. Ratzinger, Wiara, prawda, tolerancja, przeł. R. Zajączkowski, wyd. Jedność Herder, Kielce 2005 (or. 2003).
View in Google Scholar

Ricoeur [2003] – P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, przeł. E. Bieńkowska i in., wyd. Altana i I. W. PAX, Warszawa 2003 (or. 1971).
View in Google Scholar

Rorty, Vattimo [2005] – R. Rorty, G. Vattimo, The Future of Religion, ed. by S. Zabala, Columbia Univ. Press, New York 2005.
View in Google Scholar

Scheler [1954] – M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus. Vierte durchges. Aufl., Francke Verlag, Bern 1954.
View in Google Scholar

Smart [1989] - N. Smart, The World’s Religions, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1989.
View in Google Scholar

Smart [1998] – N. Smart, Wywiad udzielony Scott London, „The Witness Magazine” June 1998, zob. www.scottlondon.com/isight/scripts/smart
View in Google Scholar

Spretnak [1998] – Ch. Spretnak, The Resurgence of the Real. Body, Nature, And Place in a Hypermodern World, wyd. Routledge, New York 1999.
View in Google Scholar

Szmyd [2002] – J. Szmyd, Religijność i transcendencja, Of. Wyd. Branta, Bydgoszcz – Kraków 2002.
View in Google Scholar

Szymańska [2001] - B. Szymańska, Duchowość pogranicza, w: Człowiek wobec świata na przełomie wieków. Nowe i dawne wzorce duchowości, M. Kudelska red., wyd. Collegium Columbinum, Kraków 2001.
View in Google Scholar

Vattimo [2002] – G. Vattimo, After Christianity, transl. by L. D’Isanto, Columbia Univ. Press, New York 2002.
View in Google Scholar

Zdaniewicz, Zembrzuski [2000] – W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski red., Kościół i religijność Polaków 1945 – 1999, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Warszawa 2000.
View in Google Scholar