The human condition as the basis for an instrumental attitude of man to the environment

Main Article Content

Zdzisława Piątek

Abstract

Making use of the conceptual apparatus introduced by Arendt, and in particular of the concept of the human condition, the author proves that her claim that toward the end of the modern era there took place a degradation and regress of humanity is mistaken.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Piątek, Zdzisława. 2006. “The Human Condition As the Basis for an Instrumental Attitude of Man to the Environment”. Diametros, no. 9 (September):116-25. https://doi.org/10.13153/diam.9.2006.254.
Section
Ecology and the Human Condition
Author Biography

Zdzisława Piątek

Prof. dr hab. Zdzisława Piątek, profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania w dziedzinie szeroko rozumianej filozofii nauki, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucjonizmu i ekofilozofii. Jej najważniejsze publikacje to: Biologiczne podstawy języka a N. Chomsky’ego koncepcja gramatyki, Aspekty antropocentryzmu, Etyka środowiskowa, Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie, a także popularnonaukowe opracowania na temat Biologia wobec płci i seksu. Jest autorką ponad stu artykułów naukowych.
Share |

References

Hannah [2000] – Arendt Hannah, Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Aletheia, Warszawa 2000.

Hannah [1989] – Arendt Hannah, O myśleniu, tłum. H. Buczyńska-Garewicz, Wyd. Europa 1989.

Ferry [1995] – Ferry Luc, Nowy ład ekologiczny, tłum. H. Miś, A. Miś, Centrum Uniw., Warszawa 1995.

Pelt [1990] – Pelt Jean-Marie, L’homme re-naturé, Éd. du Seuil 1990.

Rolston [1994] – Rolston Holmes III, Value in Nature and the Nature of Value, w: eds R. Attfield and A. Belsey, Philosophy and the Natural Environment, Royal Inst. of Phil. Supplement, vol. 36, 1994.