The idea of sustainable development as a project for a new universal civilization

Main Article Content

Leszek Gawor

Abstract

The article presents the origin of the sustainable development conception and discusses its main ideas: naturalistic monism, the understanding humanity as a historic entity, rationality in human behavior and particularly preferred values: pacifism, freedom, dignity, egalitarianism, life, justice, community, responsibility and restraint. These coherent ideas are the basis for considering the philosophy of sustainable development as a specific social philosophy – an alternative to the currently obligatory neoliberal model of social organization and humanity development changes in the axiological attitudes of modern man, proposed by the sustainable development conception, are thought to result in the creation of a new universal civilization - homo ecologicus.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gawor, Leszek. 2006. “The Idea of Sustainable Development As a Project for a New Universal Civilization”. Diametros, no. 9 (September):84-104. https://doi.org/10.13153/diam.9.2006.252.
Section
Ecology and the Human Condition
Author Biography

Leszek Gawor

Dr hab. Leszek Gawor, filozof, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Zakładu Filozofii Społecznej w Międzywydziałowym Instytucie Filozofii UR. Zajmuje się historią polskiej filozofii międzywojnia, filozofią społeczną, bioetyką. Jest autorem kilku książek, najnowsze pozycje to: O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego (2002), Historiozofie polskie I połowy XX wieku. Analiza wybranych poglądów (2005), Wprowadzenie do filozofii i etyki. Główne zagadnienia i stanowiska (2005); współautorem Małej encyklopedii filozofii (1998), Małego słownika etycznego (1994); ostatnio zredagował książki: Zjednoczona Europa a Polska, Litwa I Ukraina (2003), Studia nad polską filozofią I połowy XX wieku (2005). W swoim dodorobku ma również ponad 80 artykułów.
Share |

References

Berner [2006] – K. Berner, Dekalog ekorozwoju, w: http://proekologia.pl/content.

Dekada edukacji [2005] – Dekada edukacji na temat zrównoważonego rozwoju (2005-2014), w: Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, unic.pl@undp.org.

Deklaracja Sztokholmska [1976] – w: Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, red. K. Koczom i K.Wolfke, Warszawa 1976.

Deklaracja z Rio [1992] – Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju, 1992.

Deklaracja z Johannesburga [2002] – Deklaracja z Johannesburga w sprawie zrównoważonego rozwoju, 2002.

Gawor [2006] – L. Gawor, Antyglobalizm, alterglobalizm i filozofia zrównoważonego rozwoju, jako globalizacyjne alternatywy, „Problemy Ekorozwoju”, v.1, 2006.

Hull [2003] – Z. Hull, Filozofia zrównoważonego rozwoju, w: Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, red. A. Pawłowski, Lublin 2003.

Liszewski [2004] – D. Liszewski, Równość biocentryczna w ujęciu ekologii głębokiej, w: Filozofia wobec XXI wieku, red. L. Gawor, Lublin 2004.

Muszyński [2001] – J. Muszyński, Megatrendy a polityka, Wrocław 2001.

Oblicza procesów globalizacyjnych [2002] – Oblicza procesów globalizacyjnych, red. M. Pietraś Lublin 2002.

Papuziński [2006] – A. Papuziński, Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki, „Problemy ekorozwoju”, vol.1, 2006.

Papuziński [2004] – A. Papuziński, Filozoficzne aspekty zasady zrównoważone- go rozwoju. Zrównoważony rozwój a iustica socialis, w: Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, red. A. Pawłowski, Lublin 2004.

Proekologia [2006] – http://proekologia.pl/content.php?content.267.

Raport o stanie świata [2000] – Raport o stanie świata. U progu nowego tysiąclecia, opr. L.R. Bron, Ch. Flavin i H.F. Frencz, Warszawa 2000.

Sadowski [2003] – Z. Sadowski, Dezyderat trwałego rozwoju i warunki jego spełnienia, w: Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, red. A. Pawłowski, Lublin 2003.

Sarzała [2003] – D. Sarzała, Sustainable development jako alternatywna koncepcja rozwoju cywilizacyjnego, w: Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, red. A. Pawłowski, Lublin 2003.

Singer [2003] – P. Singer, Etyka praktyczna, tłum. A. Sagán, Warszawa 2003.

Skolimowski [1993] – H. Skolimowski, Filozofia żyjąca. Ekofilozofia jako drzewo życia, Warszawa 1993.

Skolimowski [2003] – H. Skolimowski, Zielone oko kosmosu, Wrocław 2003.

Skolimowski [2005] – H. Skolimowski, Reverence for Life, in: Philosophy for a New Civilisation, New Delhi 2005.

Światowy szczyt w sprawie zrównoważonego rozwoju [2002] – Światowy szczyt w sprawie zrównoważonego rozwoju. Plan działań, Johannesburg 2002, w: www. mos.gov.pl.

Szacki [1980] – J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 1980.

Tyburski [2004] – W. Tyburski, O niektórych aksjologicznych przesłankach zrównoważonego rozwoju, w: Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, red. A. Pawłowski, Lublin 2004.