Return to Article Details Tomasz z Akwinu, Dysputy problemowe „O dobru”, tłum. A. Białek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003. Download Download PDF