POLSKI    ENGLISH   

An Online Philosophy Service

at the Institute of Philosophy    of the Jagiellonian University

|  Forum |  Literature |  Links |  News
 
About us
Polish Academic Board
Subscription
 
Editorial Board
back
 

Polish Academic Board

 

Andrzej Bronk
Franciszek Chmielowski
Barbara Chyrowicz
Zbigniew Drozdowicz
Bohdan Dziemidok
Jacek Filek
Krzysztof Frysztacki
Janina Gajda-Krynicka
WƂodzimierz Galewicz
Adam Grobler
Piotr Gutowski
Jacek J. Jadacki
Kazimierz Jodkowski
StanisƂaw Judycki
ElĆŒbieta KaƂuszyƄska
Andrzej M. Kaniowski
Agnieszka Kijewska
Romana Kolarzowa
Krzysztof Kosior
Marta Kudelska
MiƂowit KuniƄski
Ryszard Legutko
Jacek MigasiƄski
Justyna Miklaszewska
Roman Murawski
  ZbysƂaw MuszyƄski
Andrzej Nowak
Ewa Nowak
Jacek Paƛniczek
Jerzy Perzanowski
Marek Piechowiak
Tomasz Placek
Aldona Pobojewska
Robert Poczobut
CzesƂaw Porębski
Andrzej PrzyƂębski
WƂodzimierz Rydzewski
Wojciech Sady
Jan SkoczyƄski
Marek StyczyƄski
Andrzej Szahaj
Zbigniew Szawarski
Tadeusz Szubka
Beata SzymaƄska
Ryszard Wiƛniewski
Zofia WƂodek
Jan WoleƄski
Andrzej WroƄski
Ireneusz ZiemiƄski
 
webmaster © jotka