Contemporary Analytic Philosophy of Language: Selected Issues (in Polish)

Main Article Content

Piotr Stalmaszczyk

Abstract

This is a review article of a recently published guide to the philosophy of language, Przewodnik po filozofii języka (J. Odrowąż-Sypniewska (ed.), Wydawnictwo WAM, Kraków 2016). The article presents this publication against a background of other monographs and guides devoted to the topic of the contemporary philosophy of language which have been published in English. It aims at highlighting the main issues discussed by this philosophy, as well as its relation to linguistics.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Stalmaszczyk, Piotr. 2018. “Contemporary Analytic Philosophy of Language: Selected Issues (in Polish)”. Diametros 56 (56):131-41. https://doi.org/10.13153/diam.1210.
Section
Review Articles
Author Biography

Piotr Stalmaszczyk, University of Łódź

Piotr Stalmaszczyk, ProfessorUniversity of ŁódźDepartment of English and General LinguisticsInstitute of English StudiesPomorska 171/173,Pl-90-236 Łódź

E-mail: piotrst@uni.lodz.pl

Share |

References

Andrzejewski B. (2016), Filozofia słowa. Zarys dziejów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
View in Google Scholar

Caton C. (1971), Overview, [w:] Semantics. An Interdisciplinary Reader in Philosophy, Linguistics and Psychology, D. Steinberg, L. Jakobovits (red.), Cambridge University Press, Cambridge: 3–13.
View in Google Scholar

Ciecierski T. (2013), Nastawienia sądzeniowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Daly C. (2013), Philosophy of Language. An Introduction, Bloomsbury, London etc.
View in Google Scholar

Davies M. (2006), Foundational Issues in the Philosophy of Language, [w:] The Blackwell Guide to the Philosophy of Language, M. Devitt, R. Hanley (red.), Blackwell, Oxford: 19–40.
View in Google Scholar

Devitt M., Hanley R. (2006), Introduction, [w:] The Blackwell Guide to the Philosophy of Language, M. Devitt, R. Hanley (red.), Blackwell, Oxford: 1–16.
View in Google Scholar

Devitt M., Hanley R. (red.) (2006), The Blackwell Guide to the Philosophy of Language, Blackwell, Oxford.
View in Google Scholar

García-Carpintero M., Kölbel M. (red.) (2012), The Continuum Companion to the Philosophy of Language, Continuum, London.
View in Google Scholar

Grobler A. (2015), Psucie polszczyzny w tekstach filozoficznych pod wpływem przekładów z języka angielskiego, [w:] Tekst naukowy i jego przekład, A. Duszak, A. Jopek-Bosiacka i G. Kowalski (red.), Universitas, Kraków: 203–219.
View in Google Scholar

Hale B., Wright C. (red.) (1997), A Companion to the Philosophy of Language, Blackwell Publishers, Oxford.
View in Google Scholar

Hale B., Wright C., Miller A. (red.) (2017), A Companion to the Philosophy of Language, Second Edition, Willey-Blackwell, Oxford.
View in Google Scholar

Hołówka J., Dziobkowski B. (red.) (2016), Panorama współczesnej filozofii, Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa.
View in Google Scholar

Knobe J., Nichols, S. (red.) (2008), Experimental Philosophy, Oxford University Press, New York.
View in Google Scholar

Lepore E., Smith B. C. (2006), Preface, [w:] The Oxford Handbook of Philosophy of Language, E. Lepore, B. C. Smith (red.), Oxford University Press, Oxford: vii–x.
View in Google Scholar

Lepore E., Smith B. C. (red.) (2006), The Oxford Handbook of Philosophy of Language, Oxford University Press, Oxford.
View in Google Scholar

Lycan W. (2008), Philosophy of Language. A Contemporary Introduction. Second edition, Routledge, London & New York.
View in Google Scholar

Mackenzie I. (1997), Introduction to Linguistic Philosophy, Sage Publications, Inc., Thousand Oakes .
View in Google Scholar

Martinich A.P. (2009), General introduction, [w:] Philosophy of Language. Volume 1, A.P. Martinich (red.), Oxford University Press, London and New York: 1–18.
View in Google Scholar

Martinich A.P. (red.) (2001), The Philosophy of Language (4th ed.), Oxford University Press, New York.
View in Google Scholar

Martinich A.P. (red.) (2009), Philosophy of Language. Critical Concepts in Philosophy. Volumes I-IV, Oxford University Press, London and New York.
View in Google Scholar

Miller A. (2007), Philosophy of Language. Second edition, Oxford University Press, London & New York.
View in Google Scholar

Morris M. (2007), An Introduction to the Philosophy of Language, Cambridge University Press, Cambridge.
View in Google Scholar

Odrowąż-Sypniewska J. (red.) (2016), Przewodnik po filozofii języka, Wydawnictwo WAM, Kraków.
View in Google Scholar

Paleczny P. (2015), Searle, Putnam i natura stanów mentalnych, „Diametros” 46: 74–91.
View in Google Scholar

Prechtl P. (2008), Wprowadzenie do filozofii języka, tłum. J. Bremer, Wydawnictwo WAM, Kraków.
View in Google Scholar

Russell G. (2012), Introduction, [w:] The Routledge Companion to Philosophy of Language, G. Russell, D. Graff Fara (red.), Routledge, New York & London: 1–6.
View in Google Scholar

Russell G., Fara D. Graff (red.) (2012), The Routledge Companion to Philosophy of Language, Routledge, New York & London.
View in Google Scholar


View in Google Scholar

Searle J. (2010), Umysł. Krótkie wprowadzenie, tłum. J. Karłowski, Rebis, Poznań.
View in Google Scholar

Soames S. (2010), Philosophy of Language, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
View in Google Scholar

Stalmaszczyk P. (red.) (2013), Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju (Studia z metodologii i filozofii językoznawstwa 2), Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UŁ & Primum Verbum, Łódź.
View in Google Scholar

Szubka T. (2009), Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
View in Google Scholar

Vendler Z. (1974), Linguistics in Philosophy, Cornell University Press, Ithaca & London.
View in Google Scholar

Wszołek S. (1997), Nieusuwalność metafizyki. Logiczno-lingwistyczne aspekty debaty Rudolfa Carnapa z Ludwigiem Wittgensteinem i Karlem R. Popperem, Biblos, Tarnów.
View in Google Scholar