1.
Kozyra W. Kant on the Jews and their Religion . Diametros [Internet]. 2020 Sep. 7 [cited 2022 Aug. 17];17(65):32-55. Available from: https://diametros.uj.edu.pl/diametros/article/view/1540