Saja, Krzysztof. “Discrimination Against Gay Marriages. A Reply to Tomasz Sieczkowski (in Polish)”. Diametros, no. 37 (September 1, 2013): 193–209. Accessed June 5, 2023. https://diametros.uj.edu.pl/diametros/article/view/535.