Kuniński, Tomasz. “Socrates on Law in the Apology and Crito”. Diametros, no. 17 (September 1, 2008): 30–44. Accessed May 21, 2024. https://diametros.uj.edu.pl/diametros/article/view/309.