Kozyra, Wojciech. “Kant on the Jews and Their Religion”. Diametros 17, no. 65 (September 7, 2020): 32–55. Accessed August 17, 2022. https://diametros.uj.edu.pl/diametros/article/view/1540.