Domaradzki, Mikolaj. “Primary Substances and Their Homonyms in Aristotle’s Teleology”. Diametros 58, no. 58 (December 19, 2018): 2–17. Accessed August 13, 2022. https://diametros.uj.edu.pl/diametros/article/view/1281.