Miszczyński, Ryszard, and Andrzej Tarnopolski. “Philosophy and the Mass Media”. Diametros, no. 4, June 2005, pp. 12-28, doi:10.13153/diam.4.2005.97.