Roman, A. “On Jan Woleński’s „Epistemologia” – From the Point of View of a Mathematician (in Polish)”. Diametros, no. 31, Mar. 2012, pp. 175-88, doi:10.13153/diam.31.2012.471.