ICF Diametros, Redakcja. “Foreword from the Editor”. Diametros, no. 27, Mar. 2011, pp. 1-3, doi:10.13153/diam.27.2011.424.