Tomaszewska, A. “Religijne Inspiracje Medytacji Kartezjusza”. Diametros, no. 18, Dec. 2008, pp. 88-93, doi:10.13153/diam.18.2008.321.