Baron, J. “Uncertainty and Probability Within Utilitarian Theory”. Diametros, no. 53, Oct. 2017, pp. 6-25, doi:10.13153/diam.53.0.1098.