[1]
K. Saja, “Discrimination against gay marriages. A reply to Tomasz Sieczkowski (in Polish)”, Diametros, no. 37, pp. 193–209, Sep. 2013.