[1]
I. Szyroka, “Artur Schopenhauer, W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i Paralipomena. Drobne pisma filozoficzne, t. II, tłum. Jan Garewicz, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2004”., Diametros, no. 1, pp. 133–142, Sep. 2004.