Chadwick, R. (2015) “Response to Ruud ter Meulen”, Diametros, (43), pp. 21–27. doi: 10.13153/diam.43.2015.711.