Szymańska, B. (2004) “Czy zen jest filozofią?”, Diametros, (2), pp. 108–113. doi: 10.13153/diam.2.2004.50.