Mizera, J. (2004) “„Bycie i czas”. Po dziesięciu latach”, Diametros, (2), pp. 103–107. doi: 10.13153/diam.2.2004.49.