Tomaszewska, A. (2008) “Religijne inspiracje Medytacji Kartezjusza”, Diametros, (18), pp. 88–93. doi: 10.13153/diam.18.2008.321.