Bremer, J. (2006) “Kilka uwag o tożsamości i jedności podmiotu”, Diametros, (7), pp. 228–230. doi: 10.13153/diam.7.2006.220.