Szyroka, I. (2004) “Artur Schopenhauer, W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i Paralipomena. Drobne pisma filozoficzne, t. II, tłum. Jan Garewicz, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2004”., Diametros, (1), pp. 133–142. doi: 10.13153/diam.1.2004.22.