Kaszkowiak, P. (2006) “Pięć uwag do artykułu Mateusza Klinowskiego nt. legalizacji związków partnerskich”, Diametros, (7), pp. 210–219. doi: 10.13153/diam.7.2006.218.