Gutowski, P. (2005) “Naturalizm niekonsekwentny czy świadomy swoich ograniczeń?”, Diametros, (6), pp. 169–172. doi: 10.13153/diam.6.2005.177.