Nęcka, E. (2005) “Głos w dyskusji”, Diametros, (6), pp. 165–168. doi: 10.13153/diam.6.2005.176.