Baron, J. (2017) “Uncertainty and Probability within Utilitarian Theory”, Diametros, (53), pp. 6–25. doi: 10.13153/diam.53.0.1098.