Miszczyński, Ryszard, and Andrzej Tarnopolski. 2005. “Philosophy and the Mass Media”. Diametros, no. 4 (June):12-28. https://doi.org/10.13153/diam.4.2005.97.