ICF Diametros, Redakcja. 2015. “Information and Acknowledgments”. Diametros, no. 46 (December):171. https://doi.org/10.13153/diam.46.2015.842.