Galewicz, Włodzimierz. 2004. “Does Achilles Die at Troy?”. Diametros, no. 2 (December):150-54. https://doi.org/10.13153/diam.2.2004.56.