ICF Diametros, Redakcja. 2013. “Information and Acknowledgments”. Diametros, no. 38 (December):203. https://doi.org/10.13153/diam.38.2013.536.